Ten se postupně rekonstruuje od roku 2004. Po opraveném presbytáři a krovu přijde letos na řadu přestavění stropů. Z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) na opravu půjde skoro půl milionu korun.

„Letos máme na rekonstrukci kostela přibližně půl milionu korun, přičemž z PZAD máme schválenou částku 420 tisíc,“ uvedl starosta obce Poustka Jan Ryba. V kostele je třeba vyspravit například vnitřní omítky. „Kromě opravy stropu, která letos přijde na řadu, musíme dát do pořádku i vnitřní omítky. Kromě toho bychom chtěli udělat v letošním roce i rozsáhlejší práce u kostela, kam spadá například vybudování odvodnění stavby,“ informoval starosta.

Tato oprava v sobě zahrne například vybudování drenáží budovy, aby se zabránilo vlhnutí zdiva kostela. „Vzlínavost vody do zdí je v tomto kostele velmi patrná,“ potvrdil Jan Ryba.

Podle oslovených lidí je dobré, že se o stavbu takto pečuje. „Opravy na kostele jsou potřeba, protože si myslím, že se jedná o důležitou památku,“ řekla šedesátiletá obyvatelka Jana z Poustky.

„V letošním roce máme v plánu opravit i střechu, kde se musí vyměnit celá krytina. Pokud letos vše půjde, jak má, opraveny budou krovy, strop a střecha,“ uzavřel Ryba.