V letošním roce by na celou akci měla vzniknout projektová dokumentace s tím, že nové přípojky by se začaly napojovat v dalších letech. Celkové náklady nejsou zatím vyčíslené.

„Problém s vysychajícími studnami máme především v okrajových částech města, kde mají lidé k dispozici své vlastní studny," vysvětlil starosta města Hranice Miroslav Picka.

Lidem tak postupně začíná chybět pitná voda a jediným řešením tak připadá pouze rozšíření vodovodů.

„Touto myšlenkou se zabýváme už tři roky, máme zpracovanou studii od vodárenské společnosti Chevak, která nám ukazuje, jaké možnosti rozšíření jsou v našem městě možné," informoval starosta.

Jednalo by se zhruba o 70 zájemců o vodovodní přípojky. Samozřejmě je možné, že se během dalších měsíců ozvou i další majitelé domů, kteří by o přípojku měli zájem.

„To je v tuto chvíli naším nejprioritnějším úkolem. Nechceme však u přípravy tohoto projektu nastavovat nějaký šibeniční termín, protože víme, že se jedná o dost složitou přípravu, a tak se přizpůsobíme projektantům," podotkl starosta.

Dramatický úbytek podzemní vody nastal v průběhu loňského léta, kdy lidé na mnoha místech v České republice museli výrazně omezit zalévání.

V letošním roce by se však podle klimatologa Rudolfa Kovaříka měla podzemní voda napravit.

Podle jeho slov během podzimních měsíců nenastal velký odpar vody, což zapříčinilo, že se vlhkost v podzemí držela. Navíc letošní dešťové přeháňky a sněhová pokrývka tento stav ještě vylepšily. Pokud vše půjde podobným trendem i v následujících měsících, nemuseli by se zahrádkáři ani majitelé studní obávat velkého deficitu.

„Takže dá se říci, že srážkové úhrny byly v listopadu a v prosinci téměř na 100 procentech," poznamenal klimatolog. Především podzemní vláze dopomohly slabé odpary, které by při vyšších teplotách byly mnohem vyšší. „Míra odparu vody byla přibližně 5 procent, což stavu podzemní vody velmi napomohlo," vysvětlil Kovařík. Stav podzemní vody má na svědomí mnoho faktorů. Z těch nejdůležitějších je to sněhová pokrývka, z níž se postupem tání největší část vsakuje do půdy. Dalším důležitým parametrem jsou vydatné, ale rovnoměrné dešťové srážky a posledním faktorem je oblačnost samotná, která snižuje odpar vody ze zemského povrchu.