V tomto systému je dosud přihlášeno zhruba 950 občanů, těch, kteří aktivně třídí, je kolem 350. V uplynulém roce se podařilo pomocí této metody vytřídit 26,2 tuny odpadu z plastu, což je o téměř čtyři tuny více než v roce 2017. Papíru odevzdali lidé kolem 49,5 tuny, to je ale o 2,5 tuny méně než v roce 2017. Letos chystá ašská radnice ohledně sběru odpadu několik novinek.

„Pytlový systém třídění odpadů jako doplňková metoda v Aši funguje už více než pět let. Za tu dobu doznal některých změn, například ve výši úlev na poplatku za odpad,“ sdělil ašský tiskový mluvčí Milan Vrbata.

Nyní jsou zaváděny dvě změny organizačního rázu. Do systému se zájemci nově přihlašují v podatelně úřadu v Kamenné ulici, a nikoliv tedy na odboru finančním v budově radnice, jak tomu bylo dosud. „K dispozici je také modernější způsob kontroly množství nashromážděného odpadu prostřednictvím webových stránek společnosti ECONIT. Ostatní parametry zůstávají stejné, tedy 5 korun za jeden kilogram vytříděného plastu a 1,60 koruny za jeden kilogram vytříděného papíru. Pytle, označené QR kódem, jsou i nadále sváženy každý první pátek v měsíci,“ poznamenal mluvčí.

Odpad se v Aši třídí za pomoci QR kódu, kterým jsou odevzdané pytle se shromážděným odpadem opatřovány. Kód identifikuje osobu, která odpad odevzdala. V závislosti na množství takto vytříděného odpadu je účastníkům odečtena částka z ročního poplatku, který platí za svoz odpadu. „V Aši je poplatek za svoz odpadu 600 korun za osobu a rok. Po dosažení této částky máme jako poplatníci možnost převést část úlevy přesahující sazbu poplatku na dalšího poplatníka,“ řekl Miroslav z Aše. 

Uctění památky Jana Palacha věnovali čas i ve Františkových Lázních.
Výročí upálení si lidé připomněli v lázních