Již dvě stě padesát podpisů se shromáždilo na petici proti otevření silničního přechodu Mýtina – Neualbenreuth pro vozidla. Petice se začala sepisovat na veřejném jednání v Lipové, které se uskutečnilo před čtrnácti dny. V současné době už je na cestě k úředníkům Karlovarského kraje.
„To znamená, že svůj nesouhlas potvrdilo pětasedmdesát procent právoplatných voličů,“ uvedl starosta Lipové Petr Klír.
Co bude s peticí dál?
Lidé se bojí, aby petice neskončila založená mezi hromadou nevýznamných dokumentů.
„Petici vyřídíme v souladu s nově schválenými pravidly Rady kraje pro vyřizování petic a stížností publikovaných ve směrnici ředitele SE 04/2008 v zákonné lhůtě 30 dnů,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková.

V úvahu připadají dvě možnosti

První možností, která se původně objevila, bylo otevření přechodu takovým způsobem, že by se pouze rozšířily stávající komunikace. „Ale ta musí být široká minimálně šest metrů,“ sdělil starosta. „Okolo musejí být v obci chodníky – a to už byste byli na soukromých pozemcích.“

A to není zdaleka jediný problém. Vedení komunikace touto cestou není možné podle starosty i místních lidí kvůli vesnické památkové rezervaci Doubrava.
Hrázděné zemědělské usedlosti patří k těm nejzajímavějším, a to v celoevropském měřítku. Doposavad šlo o jejich nejzachovalejší soubor. Prašnost a vibrace, které by provoz přinesl, by prý mohly mít na hrázděnky katastrofální vliv.

Hluk, prach a strach

Lipovou může po otevření přechodu, který doposud sloužil pouze pro pěší, jezdit denně až 1500 aut. Občané se strachují. „Veškerá klidná oblast tím bude ztracená,“ uvedla Marta Havlíčková z Lipové. „My o ni ale přijít nechceme. Vždyť kam budou chodit mámy s kočárkem?“ Uvedla, že již kvůli představě, že obcí podle studií projede 1500 aut, je rozhodně proti vybudování přechodu. „O prostituci, stánkaře a jiné problémy nestojíme.“
Situace není napjatá pouze v Lipové, ale také jejích dalších částech. „Bydlíme v Kozlech, tam se nás to přece týká stejně tak,“ řekla Božena Císařová. „Proto jsme přišli petici podpořit také.“
Nebrání se pouze současní obyvatelé Lipové a okolí. „Rozhodně jsme proti otevření silničního přechodu,“ uvedl Ladislav Opat z Chebu. „Za měsíc bychom se měli přestěhovat do Lipové. Těšili jsme se na klid, který zde je. Proto se nám záměr nelíbí.“
Důvodem nelibosti není pouze strach o klid. „Nemám ani projektovaný dům na takový průjezd aut,“ uvedl Jan Maják.
Ačkoliv se doposud mluvilo pouze o osobních automobilech, hrozba je větší. „Samozřejmě se bojíme i toho, že si přes nás začnou zkracovat cestu kamiony,“ řekl starosta.

Druhá možnost

Rozšíření silnice se občanům a představitelům obce nelíbí. Proto přišli úředníci Karlovarského kraje s dalším řešením. Vybudovat obchvat obce. Tato možnost se lidem ale taktéž nelíbí. „Je zde nádherná nedotčená příroda,“ uvedl Klír. „Obchvat by jí velký kus vzal.“

Proč přechod otevřít

Občané Lipové a okolních obcí se ptají, proč přechod otevřít.
„Bavorskou stranou byl Karlovarský kraj již v předchozích letech opakovaně vyzýván k řešení tohoto silničního spojení s apelem na potřebný vzájemný rozvoj sousedících regionů, s důrazem na zvýšení dostupnosti českých lázní v našem lázeňském trojúhelníku z této části Bavorska,“ vysvětlovala Bocková. „A obecně s apelem na rozvoj turistiky, mimo jiné také s cílem zlepšení dostupnosti Jesenické přehrady, jejíž hodnota z pohledu možností trávení volného času překračuje stávající rámec regionu. Takovéto aktivity nepochybně mohou napomoci také rozvoji českého podnikatelského prostředí,“ dodala Bocková.
Tomu se ale starosta Petr Klír brání. Upozornil na fakt, že se do Lipové a okolí lidé stěhují kvůli klidu. „Myslím si, že by naopak došlo k úpadku obce.“
Přechod by mohl být zprovozněn až kolem roku 2011. Otevření by ale znamenalo, že klidnými obcemi by denně projelo k dvěma tisícům aut. To by pravděpodobně nevedlo jen ke zhoršení životního prostředí, ale také by se zde mohla nově objevit prostituce či nechvalně známé vietnamské tržnice.

Kraj se již brání

Starosta si stěžoval, že již dvakrát posílal nesouhlas úředníkům krajského úřadu, kteří neodpověděli. Podle mluvčí Andrey Bockové kraj s návrhem na rozšíření turistické stezky před vstupem do Schengenu nesouhlasil. Hlavními důvody byl nesoulad návrhu s územně plánovací dokumentací, nevyhovující navazující dopravní infrastruktura, problémy v ochraně životního prostředí a nesouhlas obce Lipová. „Karlovarský kraj však uvažuje o vybudování silničního přeshraničního spojení Mýtina – Neualbenreuth v budoucím období,“ dodala.