Seriál Deníku s názvem U vás na návštěvě často u čtenářů vyvolává kladné reakce. Redakce ale vítá také ty nesouhlasné.

„Chtěla bych reagovat na článek o obci Lipové,“ uvedla jedna z obyvatelek Lipové. „Faktem je, že oproti předešlému starostovi, panu Valentovi, mi zde chybí několik podstatných částí. Ano, možná pan starosta věnoval spoustu milionů polozřícené budově, ale kde je chování vůči lidem? Byla jsem svědkem zklamání důchodců, čekající na alespoň malé blahopřání k zlatému výročí svatby, či gratulaci k významnému životnímu jubileu, ale ničeho takového se nedočkali.“ Občas prý přijde pozvánka na setkání důchodců, ale jen malá část starších lidí se na sraz dostane, jezdí-li autobus jednou za dvě hodiny. „Hledí pan starosta na stav vozovky, když se projíždí po kraji? Chtěla bych, aby pan starosta přestal koukat jen na sebe, ale zaměřil se především na přání lidí, jejich dotazy a začal dělat něco i pro okolní vesnice,“ dodala čtenářka.

Starosta s tvrzeními nesouhlasí. Například vysvětlil, že na polozřícený kulturní dům nevydal miliony on, ani zastupitelstvo obce. „Budova byla postavená ještě před revolucí,“ vysvětloval starosta Lipové Petr Klír. „V současné době nezbývá, než provést demolici budovy, která samozřejmě bude něco stát,“ konstatoval. „Pokud jde o naše seniory, obecní úřad každoročně organizuje a financuje setkání seniorů ve Společenském domě v Lipové. Ze strany seniorů je odezva na tato setkání velmi kladná, doposud jsem neobdržel žádnou připomínku k těmto setkáním.“ Zastupitelé také uvolnili z rozpočtu finance na dárkové balíčky pro místní jubilanty, a to od šedesátých narozenin při kulatých, od osmdesátých každým rokem.

„Co se týká komunikací, naprostá většina je v majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje nebo státu,“ uvedl starosta. „Cesta z Dolních Lažan k nádraží je majetkem obce Lipová. V roce 2008 byla tato cesta používaná, stejně jako mnohé jiné cesty, k jízdě nákladních vozidel při stavbě železniční trati Optimalizace trati Planá - Cheb.“ Obec se s investorem dohodla na rekonstrukci komunikace, která by se měla uskutečnit na jaře. Starosta také uvedl, že si je vědom toho, že se třeba nepodařilo odkanalizovat obec Palič. Na druhou stranu vedení obce provedlo jiné investice.
„Pokud chtějí občané získat informace nebo sdělit své připomínky, mohou se na mne kdykoli obrátit,“ dodal Petr Klír.

Stížnost občanky z Lipové - celé znění

Dobrý den, chtěla bych reagovat na článek o obci Lipové, otisklý dnes,21.1.2009. Zde jsem se dočetla určitého chvalozpěvu o tom, co všechno pan starosta dělá.Jelikož jsem občanem této vesnice, mě i mojí rodinu to zároveň pobavilo i pobouřilo. Faktem je, že oproti předešlému starostovi p.Valentovi mi zde chybí několik podstatných částí. Ano, možná pan starosta věnoval spoustu milionů polozřícené budově, ale kde je chování vůči lidem?
Byla jsem svědkem zklamání důchodců, čekající na alespoň malé blahopřání k zlatému výročí svatby, či gratulaci k významnému životnímu jubileu, ale ničeho takového se nedočkali. Ano, přiznávám že tu a tam přijde pozvánka na sraz důchodců, bere ale někdo v potaz, že se jen malá většina starých lidí na tento sraz dostane, jezdí-li autobus jednou za dvě hodiny, ne-li déle?
Hledí pan starosta na stav vozovky, když se projíždí po kraji? Viděl někdy komunikaci z Dolních Lažan k nádraží, kde člověk, jak se říká ,, suchou nohou neprojde,,? Co je důvodem mé recenze? Chtěla bych, aby pan starosta přestal koukat jen na sebe, ale zaměřil se především na přání lidí, jejich dotazy a začal dělat něco i pro okolní vesnice jako je Palič, H. a D. Lažany apod. Za přečtení a zamyšlení se nad tímto článkem předem děkuji a přeji hezký den.

Reakce starosty - celé znění

Já, ani zastupitelstvo nevěnovalo na "polozřícenou budovu" spoustu milionů,protože tato budova byla stavěna ještě před revolucí, ne tedy za mého působení na OÚ v Lipové. V současné době nezbývá, než provést demolici budovy, která samozřejmě bude něco stát. Její stavba ale nebyla chybou moji ani členů současného zastupitelstva.

Pokud jde o naše seniory, každoročně se pořádá setkání seniorů ve Společenském domě v Lipové, které organizuje OÚ v Lipové a také celé setkání financuje z rozpočtu obce. Ze strany seniorů je odezva na tato setkání velmi kladná, doposud jsem neobdržel žádnou připomínku k těmto setkáním.
Zastupitelstvo také uvolnilo z rozpočtu obce peníze na nákup dárkových balíčků pro naše seniory. Balíčky dostává každý občan k šedesátinám, sedmdesátinám, osmdesátinám a od osmdesátéto roku věku již každým rokem.

Co se týká komunikací, naprostá většina je v majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a nebo ČR, které komunikace také opravuji, nebo by měly opravovat. Cesta z Dolních Lažan k nádraží je majetkem Obce Lipová. V roce 2008 byla tato cesta používána, stejně jako mnohé jiné cesty, k jízdě nákladních vozidel, při stavbě železniční trati " Optimalizace trati Planá-Cheb". S investorem uvedené akce je dohodnuta oprava této komunikace na počátek roku 2009, protože v zimním období 2008-2009 opravu nelze provést.

Jinak já při své práci pro obec nehledím zcela jistě na sebe, ono to ani nejde. Je to zřejmé i z toho, co bylo za posledních šest let pro obec a občany vykonáno. Pokud jde o okolní obce, nepodařilo se odkanalizovat obec Palič, jak je ale také v článku CHD uvedeno. Jinak ale v Paliči byla v roce
2007 zrekonstruována plocha pro posezení občanů s dětskou skluzavkou a lavičkami. V roce 2008 bylo v Paliči postaveno z větší části víceúčelové hřiště, které bude letos dokončeno. Ve všech obcích, ve který vlastní Obec Lipová vodovod a zdroje vody/ Lipová, Doubrava, Mýtina, Dolní Lipina, Horní Lipina, Kozly / byla v roce 2008 provedena rekonstrukce zdrojů vody a oprava některých částí vodovodů. V roce 2009 se počítá s výstavbou veřejného osvětlení v obci Stebnice a s rekonstrukcí vodovodního řádu v obci Dolní Lipina.

Správní území Obce Lipová zahrnuje celkem devět obcí. Proto zřejmě někteří občané v jedné obci nemají dostatečný přehled o tom, co se děje v ostatních obcích. Pokud chtějí občané získat informace, o které by měli zájem, nebo sdělit své připomínky, mohou na mne kdykoli vznést dotaz osobně, telefonicky nebo e-mailem. Na dotazy a připomínky, které byly dosud od občanů vzneseny bylo z mé strany vždy reagováno.