Také žáci z Chebska se letos mohou přihlásit do Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky. Tato soutěž navazuje na první ročník konaný v loňském roce v Praze a Středočeském kraji. Tentokrát se však otevírá pro všechny žáky prvního stupně základních škol a studenty 1. až 4. ročníku středních škol.

„Zájem škol i dětí o soutěž v minulém roce byl pro nás potvrzením významu naší práce a bylo nám líto, že jsme nemohli soutěž uspořádat pro děti z celé republiky. Proto jsme se rozhodli to letos změnit,“ sdělil předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein. „Z kapacitních důvodů jsme však nemohli zahrnout i žáky druhého stupně základních škol, ale pevně věříme, že se nám to v příštích letech podaří změnit,“ doplnil Blumenstein.

Již nyní se mohou zájemci registrovat na stránkách www.logickaolympiada.cz.

„Naše Logická olympiáda se od tradičních školních soutěží liší v tom, že rozhodující zde nejsou naučené znalosti, ale samostatné logické uvažování. Soutěž rozvíjí tvořivé myšlení dětí a důraz je kladen právě na logiku,“ uvedl organizátor projektu v Karlovarském kraji Petr Čavojský.

Stejně jako v minulém roce převzal záštitu nad soutěží člen Mensy ČR, poslanec Petr Tluchoř. Nominační kolo soutěže se uskuteční ve dnech 6. až 10. října a nejlepší řešitelé z krajů se utkají v celorepublikovém finále. To se má konat 30. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

„Zde na děti budou čekat nejen hodnotné ceny, ale hlavně den plný zajímavých úkolů a překvapení,“ zmínil Čavojský.