Město chce na ni přitom získat dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nazvaného Státní podpora sportu pro rok 2016. V rámci první etapy se počítá s vybudováním nového hřiště s umělým povrchem a přístavby sportovní haly, kde by byly šatny a další zázemí pro fotbalový stadion.

„Odhad nákladů je necelých 40 milionů korun. Žádost o dotaci jsme již odeslali. Její maximální výše by mohla být až 20 milionů korun," uvedl starosta města Chebu Petr Navrátil.

Nová podoba fotbalového stadionu je navržena tak, aby vyhovoval především tréninkovým potřebám zdejšího fotbalového klubu, který má řadu žákovských a mládežnických družstev. Naopak by zde nebylo možné hrát nejvyšší fotbalové soutěže.

„Na této podobě se shodli členové pracovní skupiny, do které byli samozřejmě přizváni i zástupci sportovců," poznamenal chebský místostarosta Pavel Hojda.

„Přebudovaný areál by měl vyhovovat potřebám sportovců, ale jeho přestavba by zároveň měla být ekonomicky efektivní," doplnil Petr Navrátil. Podle pravidel dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by první etapa revitalizace musela být hotova do konce letošního roku. Rozhodnutí, jestli město dotaci skutečně získá, však padne nejdříve v závěru srpna. „Pokud bychom stavbu zahájili až poté, nedalo by se to už do konce roku stihnout. Začít je třeba nejpozději v červenci," dodal starosta.