Kontrolujete také na Chebsku, zda ve vašich vodách neřádí pytláci?

Státní podnik Povodí Ohře provádí kontrolu ochranných pásem a vykonává rybářské právo na vodárenských nádržích ve své správě. Rybí obsádka je volena vždy pro optimální ovlivňování kvality vody v nádrži. Rybolov je zde zakázán! Provádí se pouze regulační odlovy, které regulují nevhodnou skladbu ryb a zjišťují fyzický a zdravotní stav ryb.
Kontrolu vodárenských ochranných pásem provádějí naši zaměstnanci pravidelně. Pokud si to situace vyžádá, požádají o spolupráci Policii ČR. S jejím přispěním se často podaří zejména pytláky dopadnout. Při poslední takové spolupráci na jedné vodárenské nádrži na Chebsku se podařilo dopadnout tři pytláky. Za takovouto operativní a důslednou spolupráci je potřeba na adresu Policie ČR vyslovit poděkování.