Předmětem záměru je výstavba rekreačního areálu v Lubech. Rekreační areál zahrnuje penzion s restauračním zařízením, kempovací místa pro stanování a umístění karavanů, ubytovací chatky, klubovnu, sportoviště, herní koutek pro děti, možnost relaxace v sauně, odstavné plochy, obslužné cesty a chodníky.

Součástí volnočasového areálu Luby bude sbírková zahrada pro environmentální vzdělávání.Re­alizace záměru by měla být provedena v průběhu roku 2010. Oznamovatelem je společnost Bc. Petr Pavlovský, Kraslická 663, 351 37 Luby.

Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na městě Luby a na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru KVK411.

Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 22. července 2010 na Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.