Obyvatelům Lubů se opět žije o něco lépe. Černé skládky, které město trápily, jsou konečně minulostí.
„Měli jsme s takovým nakládáním s odpadem potíže především minulý rok,“ uvedla místostarostka Lubů Miroslava Hrabovská. „U garáží se hromadil odpad ze zahrádek, ale také třeba eternitové desky.“
Představitelé města tedy upozornili občany, že jim za nedodržování pořádku hrozí pokuta až deset tisíc korun a za založení černé skládky je sankce pět krát vyšší.

„Dokonce jsme dostali informace, kdo tam nepořádek udělal,“ řekla místostarostka. „Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme celý problém vyřešit domluvou a vynechat z toho prozatím policii.“ vysvětlovala. „Dotyčný člověk se ale zachoval správně a beze všeho místo uklidil. Od té doby ve městě s černými skládkami problém nemáme,“ dodala.

Stejně příznivá situace ale rozhodně není ve všude. Třeba Cheb s odpadem bojuje.
„Stále nějaké malé skládky nacházíme. Naposledy jsme ve městě museli řešit založení černé skládky minulý týden,“ uvedl velitel chebských městských strážníků Jiří Šmolík. „Například v minulém roce jsme jich v Chebu a okolí evidovali 164,“ upřesnil. „Jejich počet by ale mohl být menší, pokud by lidé vyhazovali příslušný odpad do sběrných dvorů. Někteří ale stále raději nepotřebné věci vyhodí za roh,“ dodal.