Další soutěž pro mladé talentované lidi přichystalo město Luby. Tentokrát se bude tančit. V sobotu 13. června se totiž od 12.30 hodin uskuteční v lubském kulturním středisku taneční soutěž ve street dance. Vedoucím soutěže je Zdeněk Fiala a Zdeňka Žáčková. Přihlášky mohou lidé zasílat do 1. června.


Město Luby

pořádá


1. ročník taneční soutěže ve street dance

MODRÝ SLON 2009

Kulturní dům města Luby

sobota 13. června 2009

od 12:30 hodin
P R O P O Z I C E
1. ročníku taneční soutěže MODRÝ SLON 2009


Název soutěže MODRÝ SLON 2009

Termín sobota 13. června 2009

Místo Kulturní dům města Luby

Pořadatel Město Luby,za technické spolupráce tanečního studia
Zdeňka Fialy při DDM Házlov

Druh soutěže Pohárová soutěž.
Děti /věkový průměr do 11,4 let,
Junioři /věkový průměr do 15,4 let/
Dospělí /věkový průměr nad 15,4 let/

Účast v soutěži přihlášené kolektivy bez omezení

Sout. disciplíny street dance 4 až 24 tančících

Vedoucí soutěže Zdeněk Fiala – Házlov
Zdeňka Žáčková – Luby

Porota bude zajištěna pořadatelem
+ vybraní vedoucí zúčastněných kolektivů


Hud. doprovod Miroslav Nový
každé předtančení na CD na začátku označené
jménem souboru , kategorií i disciplínou.

Velikost parketu 8.5 x 10 m čisté taneční plochy - parkety

Startovné Děti a Junioři 50,-, Mládež 70,- Kč za každého tančícího,
1 vedoucí kolektivu zdarma

Při prezenci odevzdá vedoucí souboru na každou choreografii jmenný
seznam tanečníků s uvedením rodných čísel, vypočítaným věkovým
průměrem souboru a na požádání sekretáře soutěže doloží správnost
rodných čísel kartičkou zdravotní pojišťovny, nebo kopií rodného listu
všech tanečníků souboru.

Časový rozpis Prostorové zkoušky 8 - 12. 00 hodin
Prezentace 8 - 11. 30 hodin
Porada ved. kolektivů 12. 00 hodin
Porada poroty 12. 15 hodin
Zahájení soutěže 12. 30 hodin
Předpokl. závěr 17. 00 hodin
Přihlášky do 01. 06. 2009 na adresu : MKS LUBY
Revoluční 465 , 351 37 Luby : zdenkazackova@email.cz

Informace mobil: 603 949 300 ,email : zdenkazackova@email.cz


MODRÝ SLON 2009 MKS LUBY ,Revoluční 465,Luby-351 37
P Ř I H L Á Š K A D O S O U T Ě Ž E

Věková kategorie: ................................................ Soutěžní disciplína: .................................................

Název souboru, skupiny: …......................................................... Město: ................................................

Název vystoupení: ......................................................................................................................................

Choreograf: ............................................................. Délka vystoupení: ............ (min. 2,00-max. 5,00)

Vedoucí souboru: .................................................................... E-mail: .................................................

Adresa vedoucího: ................................................................................. Mobil: .....................................

Počet tančících: děti .......... junioři ………. dospělí ………. Celkový počet: ….….………

V ............................................. dne ............................. .............................................. podpis vedoucího

Pro každou choreografii je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Na zadní stranu přihlášky napište čitelně stručnou charakteristiku souboru - poslouží jako podklad pro konferenciéra.
Při prezenci odevzdá vedoucí souboru na každou choreografii jmenný seznam tanečníků s uvedením rodných čísel,
vypočítaným věkovým průměrem souboru a na požádání sekretáře soutěže,předloží kartičky zdr.pojišťoven tanečníků
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MODRÝ SLON 2009 MKS LUBY ,Revoluční 465,Luby-351 37
P Ř I H L Á Š K A D O S O U T Ě Ž E

Věková kategorie: ................................................ Soutěžní disciplína: .................................................

Název souboru, skupiny: …......................................................... Město: ................................................

Název vystoupení: ......................................................................................................................................

Choreograf: ............................................................. Délka vystoupení: ............ (min. 2,00-max. 5,00)

Vedoucí souboru: .................................................................... E-mail: .................................................

Adresa vedoucího: ................................................................................. Mobil: .....................................

Počet tančících: děti .......... junioři ………. dospělí ………. Celkový počet: ….….………

V ............................................. dne ............................. .............................................. podpis vedoucího

Pro každou choreografii je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Na zadní stranu přihlášky napište čitelně stručnou charakteristiku souboru - poslouží jako podklad pro konferenciéra.
Při prezenci odevzdá vedoucí souboru na každou choreografii jmenný seznam tanečníků s uvedením rodných čísel,
vypočítaným věkovým průměrem souboru a na požádání sekretáře soutěže,předloží kartičky zdr.pojišťoven tanečníků