S projektem Luisa Reha Klinik se zájemci mohli seznámit ve františkolázeňském Divadle Boženy Němcové. Půjde o první kliniku svého druhu v České republice. Zdravotnické zařízení specializované na léčbu vážných úrazů po autonehodách nebo srdečních a mozkových příhod či neurologických problémů v zemi zatím chybí.

Nová klinika vznikne na místě bývalých Luisiných lázní. S ní vzniknou i další projekty, které souzní s úrovní města a obyvatel i s životním prostředím. Jedním z projektů je Pakt starostů a primátorů za klima a udržitelnou energetiku, kde se očekává snížení produkce oxidu uhličitého. Cílem je dosáhnout karbonové neutrality do roku 2028, ekologizace centrálního zdroje vytápění, nízkoemisní a bezemisní zóny dopravy, postupné revitalizace a doplňování zeleně.

Díky obnově zchátralého objektu bude areál využit stejně jako v historii. Centrum města obohatí kvalitní novodobá architektura, zvýší se prestiž v rámci regionu i České republiky, oživí se přeshraniční spolupráce v oblasti rehabilitace a balneologie. Iniciátoři projektu si slibují o doplnění lázeňské péče o specializovanou akutní rehabilitaci, zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro občany, JIP i ambulantní obory. Dalšími benefity mají být nové kvalitní pracovní příležitosti a podpora vzdělávání na středních a vysokých školách u lékařských i nelékařských oborů. Svou specializaci si tak budou moci doplnit i pracovníci lázeňských domů.

Obyvatelé Františkových Lázní na nový projekt reagovali většinou příznivě. Mezi nimi i účastnice besedy Lenka Šimáčková. „Prezentace projektu mě mile překvapila, a to nejen tím, jaké lékařské kapacity projekt zastřešuje a jak unikátní je v rámci republiky. Mohl by přispět k lepší budoucnosti města. Moc se mi jako obyvatelce Františkových Lázní líbí architektonický návrh budovy a to, že se zachrání chátrající památka. Chápu, že tento projekt bude mít jak příznivce, tak odpůrce, ale podívejme se, jak občanům Chebu slouží pěší zóna, kterou v roce 2010 realizoval také ateliér A69,“ zmínila Lenka Šimáčková.

Luisa Reha Klinik bude nabízet i ambulantní služby pro nejen pro občany města. V areálu budou například dvě oční ambulance pro všechny věkové kategorie, kde bude i možnost specializovaných vyšetření. Plánuje se léčba šedého zákalu, nitrooční operace pro léčbu dioptrických vad, estetické centrum a oční optika a optometrie. Lidé si tu budou moci najít i svého nového zubaře a dentálního hygienistu.

V Luisa Reha Klinik se počítá se sto sedmdesáti lůžky ambulantní péče, zhruba stejný počet by měl být zaměstnanců, ať už z lékařských či nelékařských oborů. Projekt vyjde přibližně na 800 milionů korun, ale vzhledem ke stoupajícím cenám ve stavebnictví se počítá i s navýšením investic. Když vše dobře dopadne, první klienti by mohli navštívit kliniku začátkem roku 2025.