„Za kulturní památku byl prohlášen rozhodnutím Ministerstva kultury dne 12. 3. 2018. Město Aš jako vlastníka o tom informoval Národní památkový ústav v Praze,“ uvedl tento týden Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši. Jak vysvětlil, památník byl prohlášen za kulturní památku proto, že se jedná o kvalitní umělecké dílo a především představuje významnou historickou památku s odkazem na luteránskou tradici území Ašska. Zároveň jde o vůbec jediný památník Martina Luthera na území České republiky a jednu z mála dochovaných památek dnes již neexistujícího historického jádra města Aše.

„Památník Martina Luthera byl slavnostně odhalen 11. listopadu 1883 v rámci oslav 400. výročí narození německého reformátora. Model sochy zhotovil norimberský sochař a profesor na norimberské škole umění Johann Wolfgang Rössner,“ sdělila Jelena Kriegelsteinová z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. „Odlití bronzové sochy v životní velikosti provedl profesor Christoph Albrecht Lenz, pocházející z norimberské rodiny, jež se uměleckému slévárenství věnuje od roku 1829 až dodnes. Lutherovu podobu ztvárnili realisticky, na základě dochovaných dobových portrétů, například podobizny z ruky Lucase Cranacha staršího z roku 1533,“ dodala.

Domov pro seniory na chebském sídlišti Skalka.
Senioři, nebojte se. O lůžka v domovech nepřijdete

Sochu před dvanácti lety vážně poškodil spadlý strom. Její oprava trvala téměř dva roky a pracovali na ní odborníci z umělecké slévárny v Horní Kalné Hostinném. Její pracovníci následně v roce 2008 sochu instalovali znovu na své místo nedaleko dalšího památníku bývalého evangelického kostela. Oprava sochy přišla městský rozpočet na přibližně 100 tisíc korun.

Ašsko je jedinou částí současného českého území, kde byl v minulosti protestantismus výhradním náboženstvím, a to již od 16. století. Za protestantské území bylo Ašsko potvrzeno Vestfálským mírem v roce 1648. Toleranční patent, který od roku 1781 povoloval v habsburské monarchii existenci tří nekatolických vyznání, na Ašsku zaručoval toleranci katolické menšině. V Aši nakonec sídlil jeden z největších evangelických sborů v celém Rakousko-Uhersku.

Ilustrační foto.
Na modernizaci hřiště půjde skoro 35 milionů