Na dvě stě úředníků karlovarského magistrátu pracuje v kancelářích zamořených radonem. „Jde o budovu bývalého okresního úřadu, kterou jsme od státu získali před několika lety. Měření, které jsme si zde vyžádali, prokázalo, že koncentrace plynu překračuje povolené hodnoty,“ uvedl tajemník Jakub Kaválek. Zároveň zdůraznil, že zdraví zaměstnanců není v žádném případě ohroženo. „Měření firma prováděla v létě za extrémních podmínek. Nyní jsme zadali další průzkum a tyto výsledky budeme mít koncem týdne,“ dodal.

Přesto už magistrát zahájil nezbytné úkony, aby nebezpečný radon z kanceláří odstranil. „Nyní je nutné odvětrávání, odstranění některých příček a další stavební úpravy v budově. Problém ale úplně odstraní řízená přetlaková ventilace,“ dodal tajemník. Podle něj zaměstnanci nemusejí mít obavy. „Aby následky radonu pocítili na zdraví, museli by v kancelářích pracovat deset let, a to celé dny,“ zdůraznil.

Přesto zvýšený výskyt radonu představuje zdravotní rizika, především plicní. Například kouření v kombinaci s pobytem v prostředí s vyššími koncentracemi radonu, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu, je zvlášť nebezpečné. Karlovarský magistrát ale zatím neuvedl, o kolik jsou směrné hodnoty radonu v budově magistrátu překročeny, a neinformoval o výskytu plynu v kancelářích ani zaměstnance. „Ne, nic nevíme. Nikdo nám nic nesdělil,“ uvedla jedna z úřednic.

Podle odborníků ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost musí magistrát po prokázání překročených směrných hodnot radonu postupovat podle vyhlášky. Z té vyplývají povinnosti, které je třeba dodržet na pracovišti se zvýšeným rizikem přírodního ozáření. Podle krajského úřadu, odboru životního prostředí, jsou limity pro pobytové místnosti 400 bq/m3. Pokud překročí limity radonu v pobytových místnostech 1000 bq/m3, což platí pro rodinné domky, zdravotnická zařízení a podobně, je možné požádat prostřednictvím krajského úřadu o příspěvek z Ministerstva financí,“ uvedla krajská mluvčí Andrea Bocková.