O stěhování denního stacionáře Mája se v Chebu uvažuje už několik měsíců. Klienti domova se musejí přemístit, protože podle Krajského úřadu Karlovarského kraje nejsou dosavadní prostory vyhovující a neodpovídají současným normám. Město už si vyhlédlo několik objektů, kam by se nakonec mohli klienti nastěhovat, ale po zvážení všech pro a proti z akce vždy nakonec sešlo. Nyní je s velkou pravděpodobností jisté, že se klienti přesunou do prostor mateřské školy v Bezručově ulici.

„Již delší dobu hledáme vhodný prostor pro klienty Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením ze zařízení Mája v Dragounské ulici,“ potvrdila chebská místostarostka Eva Horná.

Původně zamýšlený panelový objekt Kamenná 40 se jevil jako zcela nevyhovující. Důvodem byla nevhodná lokalita i technický stav domu a především absence zahrady, která je pro klienty stacionáře velmi důležitá.

Na chebské profesionální meteorologické stanici se konal den otevřených dveří.
Kdy mrazy skončí, ptali se lidé

„Vedení města proto vytipovalo mateřskou školu v Bezručově ulici, kde se nachází volný pavilon se samostatným vchodem z ulice Riegrova,“ informovala místostarostka.

Do poloviny dubna mají odbory investic a správy majetku připravit návrh úprav, které bude ve školce pro potřeby stacionáře potřeba udělat. Nemělo by se jednat o nic velkého.

„Půjde například o výměnu zařízení toalet a umývárny, které jsou uzpůsobeny pouze pro nejmenší děti. Potřebné úpravy by se pak mohly zrealizovat během letních prázdnin,“ okomentovala Eva Horná.

Klienti denního stacionáře by prostory v mateřské škole mohli začít využívat už na začátku nového školního roku. Kapacita nově upravených prostor by mohla sloužit až pro deset klientů ve věku od 7 do 26 let.

Ilustrační foto
Nemůžeme si najít byt, stěžují si dělníci i rodiny

„V zařízení Mája v Dragounské ulici fungují v současné době dvě služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář. Nadále tam však spolu nemohou zůstat. Výsledky pravidelných kontrol ukázaly, že v této podobě už zařízení nesplňuje takzvané materiálně-technické standardy,“ vysvětlila Eva Horná.

Jedna z výtek se týkala například toho, že klienti domova nemají dostatek soukromí. Přesunutí denního stacionáře se proto musí urychleně vyřešit, jinak by mohla být ohrožena samotná další existence těchto služeb ve městě, kde je o ně velký zájem.

Od 1. ledna 2008 zařízení Mája od Karlovarského kraje převzala Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace. Sociální služby zařízení Mája byly rozšířeny o novou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s celoročním pobytem klientů, včetně uživatelů se soudně nařízenou ústavní výchovou. Od roku 2015 Karlovarský kraj přestal finančně podporovat týdenní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením a z toho důvodu byli klienti týdenního stacionáře převedeni do služby Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Chebský Špalíček.
Přípravy na Špalíček Fest začaly