„V loňském roce jsme se zaměřili na Karla IV., po jehož stopách zanechaných v našem kraji jsme se vydávali. Letošní projekt je zaměřený na tajemná místa našeho kraje,“ informoval předseda Rokrštů Petr Fiala. „V rámci tohoto projektu, který je významně podpořený Karlovarským krajem, se děti přesvědčily, že těch tajuplných míst není u nás právě málo,“ uvedl.

Mladí ve věku od sedmi do patnácti let dostali příležitost zavítat nejprve do podzemí v Karlových Varech a objevit místa, kde voda vyvěrá a odkud se potrubím rozvádí zdejší léčivá voda. „Právě tam, kde do výšky tryská hlavní karlovarské Vřídlo, jsme sestoupili pod zem a prošli s průvodkyní trasou, kterou protkává potrubí,“ přiblížil akci Petr Fiala.

Na vlastní oči tak děti viděly, jak se právě zde vytváří ony pozoruhodné suvenýry utvořené usazenými solemi na nejrůznějších předmětech. „Po prohlídce krajského města jsme se vydali směr Jáchymov. Tady nás čekala návštěva podzemní štoly, kde se kdysi těžilo stříbro, ze kterého se mimo jiné razily proslulé tolary, a posléze uran.

„Děti se dozvěděly, že na jeho dobývání byli využíváni v minulosti hlavně političtí vězni, mnozí nepřežili nelítostné zacházení, další umírali záhy na nemoci způsobené ozářením,“ řekl Petr Fiala. Děti si mohly vyzkoušet i nově vybudovanou stezku s obnovenými neblaze proslulými mauthausenskými schody, které museli zdolávat vězňové při těžbě uranu. A nakonec na všechny čekala delší vycházka lesem do údolí vodních mlýnků.