Jedním z prioritních cílů Karlovarského kraje v sociální oblasti je přestavba Domu se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku. Během několika týdnů bude ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášeno další kolo výzvy Národního plánu obnovy, kraj tak bude moci zažádat o dotaci na spolufinancování projektu. V případě, že bude schválena vyšší alokace výzvy, by mohlo dojít také ke zvýšení maximální dotace z 80 na 100 milionů korun.

„Ministerstvo chystá významné změny týkající se sociálních služeb a také se intenzivně zabýváme sociálně-zdravotní péčí, která je pro nás další prioritou. Je pro mě velmi důležité sbírat zkušenosti přímo v terénu, v krajích a obcích, do kterých pravidelně vyjíždím. Vládní úspory budou zahrnovat také dotace financované ze státního rozpočtu. Momentálně pečlivě analyzujeme všechny možnosti. Nicméně je důležité zdůraznit, že tato opatření nebudou mít negativní dopad na přímou péči,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

U Krakonoše v Mariánských Lázních vítali letní slunovrat, podívejte se
U Krakonoše v Mariánských Lázních vítali letní slunovrat, podívejte se

Podle ministra nedojde příští rok ke snížení platebních tarifů ve veřejném sektoru. „Věřím, že tato informace přispěje ke zklidnění situace v souvislosti s vyhlášením stávkové pohotovosti zdravotnických odborů. Dále jsme vysvětlili problematiku Karlovarského kraje jakožto strukturálně postiženého regionu, v jehož rámci jsou zároveň vyčleněna tři hospodářsky a sociálně ohrožená území – Ostrovsko, Sokolovsko a Kraslicko. V mnohých případech nastává kolize, kdy programy zvýhodňují pouze tato ohrožená území, nikoliv Karlovarský kraj jako celek. Apelujeme tedy na to, aby se ke kraji přistupovalo jako k celistvému území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Velmi si vážím zájmu, který pan ministr projevil při společném jednání ohledně rozvoje sociálních služeb v našem kraji. V porovnání s předchozími vládami, tato vláda skutečně posílila financování sociální sociálních služeb a odvážně se pokouší zmodernizovat složité systémy v sociálních oblastech. Jako pozitivum vnímám také to, že když vláda přidala peníze na sociální služby v roce 2023, tak nechala rozdělení v rukách managementu služeb a nezkomplikovala jim život nařízení, kterým by upravovala, jak to mají dělat,“ doplnil krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.