Město přidá k částce uvolněné z rozpočtu dalšího půl druhého milionu korun.

Zastupitelstvo Mariánských Lázní uvolnilo 1,5 milionu korun v souvislosti s tím, že městu se podařilo dosáhnout snížení pokuty za revitalizaci Hamrníků. Podle předpokladů by se oprav měly dočkat chodníky například u základní školy v Úšovicích nebo na sídlišti Vora či Panská Pole. „Máme samozřejmě plán, podle kterého bychom chtěli postupovat, a v tomto roce chceme opravit více chodníků, než bylo pro letošek v plánu," informoval místostarosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík. „Chtěli bychom v této době, kdy jsou vhodné jak finanční, tak technické podmínky, v krátkém časovém horizontu zvládnout co nejvíce rekonstrukcí," přiblížil Martin Hurajčík.

Chodníky na sídlištích jsou podle místostarosty dlouhodobě zanedbané a některé z nich se neopravovaly dvacet let. „Jsou v opravdu hrozném stavu a máme v plánu je opravit kvalitně a úsporně bez nějakých vyšších nákladů," uvedl Martin Hurajčík s tím, že chodníky budou mít čistě asfaltový povrch.

V některých úsecích města navíc chodníky chybí úplně. „Nejsou například u Černého mostu, kde chodí děti ze sídliště Vora právě do školy v Úšovicích. Tady plánujeme chodník doplnit," uvedl starosta města Petr Třešňák.

Přestože město každoročně vynakládá na opravy chodníků nemalé finanční prostředky, stále to nestačí. V letošním roce má město na opravy chodníků vyčleněno bez přidané částky 1,5 milionu korun více jak devět milionů korun. „Žádná výše nebude dostatečná," podotkl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Kdybychom dali třicet milionů, nebude to stačit. S tímto problémem se ale potýkají téměř všechna města v republice."