„Díky tomu, že Mariánské Lázně loni získaly status klimatické lázně, stalo se naše město světovým unikátem. Jen zde máme odborníky potvrzené všechny čtyři přírodní léčivé zdroje - minerální vody, rašelinu, zřídelní plyn a léčivé klimata,“ potvrdil starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík. „Abychom podpořili propagaci této jedinečnosti, nechali jsme připravit logo, které mohou využívat nejen podnikatelské subjekty, ale i třeba také pořadatelé kulturních a sportovních akcí.“ stránkách města.

„Oproti použití městského loga není u loga „klimatických lázní“ potřeba žádat o speciální povolení k jeho použití. Vhodné varianty loga naleznou zájemci v doplněném grafickém manuálu města na www.muml.cz Užití loga či videa externími subjekty vnímáme jako jejich závazek k pozitivní propagaci Mariánských Lázní,“ vysvětlila Jana Palacká, vedoucí odboru kultury, lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. Pro získání titulu Klimatické lázně musí být v lokalitě pravidelně po celý rok měřeny emise a škodliviny ve vzduchu. Poté jsou všechny naměřené hodnoty průměrovány a posuzovány. O získání statusu Mariánské Lázně usilovaly od května 2021. Od té doby ve městě měřil ovzduší Český hydrometeorologický ústav několikrát. A výsledek? Naměřené hodnoty byly dokonce hluboko pod limitními hodnotami udávanými legislativou České republiky.

Severní výtopna sloužila v Chebu přes 150 let, nyní objekt půjde k zemi
Severní výtopna sloužila v Chebu přes 150 let, nyní objekt půjde k zemi

Díky tomu loni město opravdu získalo status Klimatické lázně a je tak oficiálně potvrzena vysoká kvalita místního klimatu. Díky tomu zde mohou najít úlevu pacienti při léčbě plicních onemocnění nebo pacienti po těžším průběhu nákazy koronavirem COVID-19. Léčivé klima ovšem působí skvěle i jako prevence. Klimatické lázně se ukázaly jako účinné při předcházení některým chorobným stavům. Pomáhají posilovat organismus a obnovovat zdravotní stav, pracovní schopnost a výkonnost.

A jak taková klimatoterapie vypadá? Podstatou této léčby je pobyt na čerstvém vzduchu a zatěžování těla, během kterého se zvyšuje výkonnost. Další součástí je léčebná tělesná výchova, zaměřená na nejrůznější dechová cvičení, prováděná odborně vyškolenými fyzioterapeuty. Tato rehabilitace je prováděna individuálně dle aktuálního zdravotního stavu klienta.

Zdroj: www.muml.cz