Starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík uvedl, že stavební práce budou probíhat v červenci a srpnu, kdy škola zůstává zavřená. Celkové náklady projektu činí přibližně 950 tisíc korun, přičemž 300 tisíc korun poskytl jako dotaci Karlovarský kraj.

„Budeme kompletně opravovat asfaltové povrchy, již jsme vysoutěžili zhotovitele," řekl Hurajčík. Dopravní výchova, která je podle krajského zastupitele Jana Bureše povinnou součástí školního vzdělávacího programu, pomáhá dětem naučit se, jak se mají chovat v silničním provozu a jak dbát na svou bezpečnost.

Bureš také zdůraznil, že s ohledem na stále zvyšující se hustotu dopravy je důležité, aby dopravní hřiště odpovídalo nejnovějším bezpečnostním požadavkům. „Proto už několikátým rokem vyhlašujeme dotační program na obnovu dopravních hřišť," dodal.