Výstavba nového dopravního terminálu v Mariánských Lázních už některým občanům připadá jako fikce. Hovoří se o ní už několik let, přesto stále není. Nyní kraj hlásí: výstavba by měla být zahájena v červenci.

„V současné době se připravuje zadávací řízení na zhotovitele stavby,“ informovala tisková mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Hlavním investičním záměrem je rekonstrukce stávajících komunikací a přilehlých ploch v prostoru lázeňského autobusového a železničního nádraží tak, aby vznikl ucelený dopravní terminál. „Velký důraz je kladen na vazbu autobusového nádraží a železniční stanice, s přestupem na linky městské hromadné dopravy,“ uvedla. Cílem je vytvoření dopravního terminálu a propojení mezi jednotlivými prostředky hromadné dopravy takzvanou suchou nohou.

V rámci úprav dojde k novému rozvržení autobusových zastávek, parkovacích stání, chodníků a ploch zeleně. „Rovněž budou upraveny polohy uličních vpustí a stožárů trolejového vedení,“ řekla Pavlíková. Dojde také ke kompletní rekonstrukci stávajícího vedení veřejného osvětlení včetně výměny rozvodů. Celkové uspořádání bude doplněno informačním systémem, který bude usnadňovat cestujícím získávání informací o odjezdech vlaků a autobusů.

Vytvoření nového terminálu spolu s navrženými úpravami zhodnotí a zkvalitní zanedbanou a neatraktivní zónu kolem celého nádraží. Podle odborníků dojde ke zvýšení nejen urbanistické a architektonické úrovně, ale i k významnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. „Celkově by tento návrh měl zkvalitnit a zpříjemnit cestování nejen všem občanům, ale i lidem, kteří do Mariánských Lázní přicestují, nebo jimi jen projíždějí. Návrh tímto vytváří novou vstupní bránu do Mariánských Lázní, které si ji jako významné lázeňské město zaslouží.

Předpokládané náklady projektu činí pětasedmdesát milionů korun, z toho pětaosmdesát procent by mělo být financováno prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad,“ dodala.

„Je to určitě hezké,“ řekla Alena Brantlová z Mariánských Lázní. „Problém je, že to posloucháme dost dlouho na to, abych věřila, že se opravdu začne nový terminál stavět. Určitě by si to naše město zasloužilo, ale pořád mám pocit, že se toho nedočkáme.“

„Podle mého jsou to plány, které ještě dlouho zůstanou na papíře,“ uvedl Richard Marek z Mariánských Lázní. „Dokud u nádraží neuvidím dělníky, tak tomu prostě neuvěřím. V červenci se začne říkat, že se to zase muselo odložit a stanoví se další a další termíny. Bude se to neustále odsouvat a nedočkáme se ničeho.“