Podle Zory Rákosové, referentky Správy veřejné zeleně, se vybrané plochy převedou do režimu údržby jako luční trávníky. "To znamená, že tyto trávníky budou posekány až po jejich odkvetení nebo vymetání trav," vysvětlila Rákosová. Tento přístup, který se ve městě uplatňuje již několik let, se nově rozšíří i na zelené plochy přímo v bytové zástavbě.

Reakce města na současné klimatické výzvy, jako jsou dlouhá teplá a suchá období, je zlepšení mikroklimatu v městských oblastech. "Jedná se o formu 'mozaikové seče', kdy se část trávníku ponechá dočasně neposečená," uvedla Rákosová. Tento způsob údržby pomáhá snižovat vysoušení půdy, prašnost a zlepšovat mikroklima v dané lokalitě. Takto udržované plochy zadržují více vody než intenzivně sečené trávníky a umožňují delší odpařování srážkové vody, čímž zlepšují lokální mikroklima.

Navíc tyto plochy poskytují útočiště mnoha živočišným druhům a zvyšují biodiverzitu ve městě. "Má to velký pozitivní vliv pro mnoho druhů bezobratlých živočichů, jejichž housenky potřebují získat čas na svůj vývojový cyklus, například motýly, brouky, kobylky, ale i pro včely a jiné opylovače," dodala Rákosová.

Vedení města i odborníci ze Správy veřejné zeleně si uvědomují, že tento nový přístup může vyžadovat čas na pochopení jeho výhod ze strany obyvatel. Proto byly pečlivě vybrány plochy, které nejsou v přímém kontaktu s pěšími zónami ani dětskými hřišti, což minimalizuje potenciální nevýhody. "Věříme, že občané ocení snahu o zlepšení zadržování vody a mikroklimatu ve městě a podpoří tento krok k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu městskému prostředí," uzavřela Rákosová.