Tam bylo Mistrovství Evropy zahájeno. Na soutěž se přihlásilo téměř 200 trubačů z 18 souborů z 6 států, a to z Slovenska, Slovinska, Německa, Rakouska, Polska a z Česka. Nejlépe mezinárodní porotě zatroubili členové souboru Okresního mysliveckého spolku z Přerova.