V současné době jsou v areálu dvě haly, basketbalová a tenisová. Plán na úpravu řeší obě. „V rámci připravovaného projektu městské sportovní haly na Tyršově ulici se kompletně změní genius loci této lokality. Zhotovená studie navrhuje řešení bývalé sportovní haly Slovan s využitím moderních architektonických prvků a technologie,“ uvedl Samuel Zabolotný, místostarosta Mariánských Lázní. „Navrhované řešení zahrnuje snížení spotřeby energií minimálně o 40 %, využití srážkových vod, vybudování moderní tribuny a odstranění azbestu z obvodových stěn.“

Rozšíří se také nabídka aktivit, které tam bude možné provozovat. „Dojde k vybudování lezecké stěny, místnosti pro boulder a badmintonových hřišť,“ doplnil Jan Budka, radní pro sport a životní prostředí. „Bude upraven i vstup do šaten a šatny samotné.“

V současnosti se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. Hotová by měla být do 6 měsíců od podepsání smlouvy. „Projekt bude financován dotací - buď z Národní sportovní agentury nebo Operačního programu životní prostředí, případně IROP. Rozhodující pro nás bude výše dotace. Jedno je však jisté, dotace na tento projekt se najde,“ ubezpečil místostarosta.

Ilustrační foto.
Hlavní ulici v Mariánských Lázních čeká rekonstrukce, řidiče uzavírky

Analýza nynějšího stavu upozornila na fakt, že obvodový i střešní plášť budovy je složen z azbestových desek. „V 70. a 80. letech minulého století se rozšířila prefabrikace budov, a to s cílem zprůmyslnit stavebnictví. Po jejich smontování byly namontovány fasádní prvky, obvykle sendviče, které z vnitřní strany často obsahovaly azbestové desky. Konstrukce hal je složena ze systému ,,Chanos", který vyráběla firma Pozemní stavby Plzeň až do 90. let minulého století. V současné době je toto obložení velmi často zdrojem kontaminace vzduchu azbestovými vlákny, zvláště z toho důvodu, že desky jsou často narušeny dodatečnými prostupy kabelů, přiděláváním různých úchytů pro zavěšení podhledů a podobně,“ vysvětlil místostarosta a podotkl, že celý areál neprošel významnou rekonstrukcí od kolaudace. „Velké díky patří panu starostovi, který zajistil nákup těchto sportovních hal ještě v době, kdy byl prvním místostarostou. Bez tohoto počinu by na místě již pravděpodobně haly nestály. Je smutné, že rozvoj areálu nebyl připraven a hodně času bylo ztraceno,“ dodal Samuel Zabolotný.