Mariánské Lázně – Zastupitelé města Mariánské Lázně schválili zapojení financí z Fondu cestovního ruchu města na přeložení webových stránek do cizích jazyků. Stránky, zaměřené na turistiku a seznámení návštěvníků s městem, čeká za odsouhlasených devadesát tisíc korun doplnění o ruskou mutaci a aktualizace stávajících jazykových mutací.

Podle zastupitele Pavla Miklušáka nejsou internetové stránky dostatečně využívány ani obyvateli města. Navíc je podle něj cena přemrštěná. „Za překlad stránek do ruštiny bych nedal více jak osm tisíc,“ uvedl Miklušák.

Zastupitel Antonín Šimánek však Miklušákovi zdatně oponoval: „Nezpochybňoval bych tento návrh. Jde o práci celkem na třech jazycích,“ sdělil Šimánek. „Bude se aktualizovat německý a anglický jazyk a navíc se stránky doplní o zcela novou ruskou mutaci stránek. Řekl bych, že stanovená částka je odpovídající,“ dodal Šimánek.

Do diskuze přidal své slovo i druhý místostarosta Oldřich Tobrman: „Musíme upřesnit, že se jedná o dotaci z Fondu cestovního ruchu,“ uvedl Tobrman. „Částka je zatím rezervována a jakmile poptáme firmy, uvidíme, jakou cenu nám nabídnou. Nějaký rámec jsme stanovit museli. Pokud se nevyčerpá celá částka 90 tisíc korun, zůstane zbytek ve fondu,“ dodal Tobrman.

I někteří obyvatelé si myslí, že by bylo vhodné, kdyby se stránky doplnily o ruský překlad. Plně s tím souhlasí například Tomáš Lazur, občan Mariánských Lázní: „Rusů do našeho města přijíždí čím dál tím více,“ řekl Lazur. „Myslím si, že to městu opět trochu pomůže a možná to přiláká další turisty z východních zemí. Na částku bych se moc nedíval a navíc mi devadesát tisíc korun za překlad nepřijde jako přemrštěná částka.“