Stavební práce na úpravách náměstí v Aši s sebou nesou oběti. Tentokrát si vyžádaly pokácení stromů na Masarykově náměstí, což se mnohým obyvatelům města nelíbí.

„Náměstí lemovaly nízké jehličnany, které si každoročně zdobily místní školní děti na Vánoce, byl tu velký strom, který město používalo jako vánoční,“ posteskla si jedna z místních seniorek. „A teď to takhle zničí,“ rozhořčila se.

„Ano, já sám jsem zaznamenal nějaké protesty, dokonce nám jedna starší paní sprostě nadávala,“ potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, ale vzápětí obyvatele města uklidnil. „Na místě pokácených stromů vysadíme 50 nových a lidé nepřijdou ani o vánoční strom. V současné době řešíme, kam jej umístíme. Zda bude na Masarykově náměstí nebo na Poštovním náměstí. Každoročně budeme vozit výškově přiměřený. Jedle, která byla na Masarykově náměstí, měla mělký kořenový systém a obávali jsme se, aby nespadla. K jedné podobné události už zde došlo, takže jsme brali v potaz i bezpečnostní hledisko.“

A jak by vlastně mělo náměstí vypadat?

Projektant si vypomohl 29 stromy (javor mléč), které budou vysazeny ve dvou řadách po obvodu a měly by vytvořit uzavřený okruh, jakousi bariéru oddělující náměstíčko od rušné Hlavní ulice. Uprostřed náměstí je naprojektován vodotrysk oválného tvaru, jehož okolí, stejně jako chodníky, bude dlážděné. Součástí projektu jsou také nové inženýrské sítě pro budoucí dostavbu náměstí, tři parkoviště – rekonstrukce se dočká stávající parkoviště před obchodním domem a nově se vybudují parkoviště v ulici Anenská a na okraji sadů Míru, chybět nebude veřejné osvětlení a stromy, doplněné travnatými plochami.

Zhruba dvě třetiny z ceny díla budou financovány z dotace. Celková cena je přibližně 30 milionů korun.