Celostátní kolo matematické olympiády je zahájené. Devětapadesátý ročník soutěže se od 21. do 27. března koná na Gymnáziu Cheb. Jak je složité takovou soutěž zorganizovat popsal hlavní organizátor a zástupce gymnázia Josef Hazi.

Pamatujete si na nějakou podobnou akci, kterou gymnázium rovněž organizovalo?

V roce 1997 jsme pořádali celosvětové kolo Turnaje mladých fyziků. Snad jsme byli úspěšní, protože jsme byli pověřeni opětovným pořádáním této mezinárodní soutěže, a to za dva roky. Z deseti týmů je nyní zhruba třicet, tato soutěž získala daleko větší renomé.

A co nějaké menší soutěže, jakou je třeba letošní celostátní kolo matematické olympiády (MO)?

Z přírodovědných předmětů si za třicet let svého působení na této škole nic takového nepamatuji. Když jsem pátral v historii MO, zjistil jsem, že se její finále koná na území Karlovarského kraje skutečně poprvé. V západních Čechách proběhlo jen dvakrát v Plzni a jednou v Klatovech.

A proč bylo zvolené zrovna chebské gymnázium…?

Jsem již mnoho let předsedou Krajské komise MO, a tím pádem jsem i členem Ústřední komise MO. V posledních letech se stalo trendem střídání jednotlivých krajů a letos jsme byli jako první osloveni my. Ačkoli byly preferovány Karlovy Vary, jako předseda jsem se postaral o přesun k nám, do Chebu.

Dostanete se vůbec z pozice hlavního organizátora také k přípravě úloh?

Vůbec ne. Zadání příkladů připravují většinou vysokoškolští učitelé v rámci úlohové komise. Ti podají návrhy, sejdou se společně se slovenskými partnery a vyberou šest soutěžních úloh. Matematická olympiáda totiž běží ve stejném termínu i na Slovensku a soutěžící řeší tytéž úlohy. Spolupráce matematiků obou zemí navazuje na tradici z doby Československa.

Jako organizátor musíte leccos obětovat a zařídit…

Už jsem do přípravy celostátního finále MO investoval nespočet hodin. Během posledního půlroku vlastně nežiji ničím jiným. Nejsložitější je takovou akci zabezpečit finančně. Ano, ministerstvo přispěje, ale tato částka zdaleka nestačí. Nejlépe zafungovali bývalí studenti, které jsem učil. Spousta z nich je v čele firem. Zklamal mě však přístup některých opravdu velkých podniků, které na mé dotazy odpověděly pouze tak, že 'podpora vzdělání nepatří do jejich reklamní strategie'. Potěšil mě snad pouze energetický gigant ČEZ, který již tradičně podporuje vzdělávání. Naštěstí si uvědomují, že kvalifikovaní odborníci nepadají z nebe sami od sebe, ale musí někde získat vzdělání.

Bylo těžké zařídit doprovodný program?

S radostí přiznávám, že jsem se setkal s velkou ochotu všech, které jsem o něco požádal. Například pan ředitel Kočvara připravil výstavu Potěšení z matematiky s různými modely a zajímavostmi z historie matematiky. Autor patamatematiky, docent Calda, Hg S., mi rovněž vyhověl a bude mít během olympiády přednášku. A v neposlední řadě také náš někdejší vyučující Milan Morava ochotně pomohl zařídit koncert své skupiny One Night Band ve studiu 'd'.

Jak prožíváte skutečnost, že se letos do celostátního kola probojoval váš syn?

Jsem hrozně rád. Je důležité vnímat už jen tu účast samotnou jako jeho obrovský úspěch. Těší mě, že si tuto úspěšnou linii drží několik let – už loni mu k postupu do finále scházel jediný bod. Trochu mě však mrzí, že ho nedoplnil ještě někdo z jeho spolužáků, protože se v jejich třídě sešlo několik velice schopných matematiků. Postup jim unikl doslova o chloupek. Nemám téměř žádný čas pomáhat svému synovi s přípravou, jelikož on má své práce dost a já také. Stáhli jsme zadání z minulých ročníků a ty studuje a řeší.

Kdy naposledy se někdo z chebského gymnázia dostal do celostátního kola MO?

Je to strašně dlouho, řekl bych, že tak patnáct let. Náš kraj je obecně považován za nematematický, jelikož se zde už nenachází ani jedna specializovaná matematická třída. Za posledních pět ročníků měl Karlovarský kraj pouze pět zastoupení.

Byl byste schopen vyřešit úlohy z celostátního kola MO?

Vyřešit ano, ale rozhodně bych je řešit nechtěl. Někteří mí kolegové dokonce odmítají opravovat úlohy z kategorie A, protože jsou skutečně atypické a nesouvisejí se středoškolskou výukou. Ačkoli jsou k dispozici vzorová řešení, stejně většina studentů řeší zadané příklady jiným způsobem. A opravující se pak musí rozhodovat, zda mohou přidělit nějaký bod za postup, či nikoli.

Martin Hanusek