Situace v zadlužených Pramenech, kterým svitla naděje na oddlužení, se opět komplikuje. Poté, co před několika týdny zastupitelstvo pověřilo starostku obce podepsat kupní smlouvu se společností ruského věřitele Dmitrije Vajnera, kterému dluží desítky milionů korun, na odprodej pozemků i s vrty, podal druhý zájemce, společnost Mattoni 1873 žalobu a návrh na předběžné opatření, aby obec nemohla nakládat s majetkem.

Stalo se to už podruhé. Pozemky chtěla obec prodat Vajnerově společnosti Sangerberg group loni za 10 milionů korun. S nabídkou ale přišly také Karlovarské minerální vody, nyní Mattoni 1873. Nabídly 30 milionů korun a později podaly žalobu. Zastupitelé od smlouvy ustoupili. Letos se prodej pozemků uskutečnil znovu. Tentokrát nabídl Dmitrij Vajner o dva a půl milionu korun více než Mattoni 1873, která ale podala žalobu znova.

„Pevně doufáme, že žaloba, kterou považujeme za nedůvodnou, šikanózní a účelovou, bude zamítnuta tak jako návrh na vydání předběžného opatření.“ uvedla starostka Pramenů Michala Málková. V případě, že by soud žalobu zamítl, Prameny by se mohly dočkat odblokování účtů, bezúročně si půjčit od ministerstva financí a začít konečně hospodařit jako každá jiná obec. Navíc ruský věřitel chce v obci vystavět lázeňský dům a dům pro seniory.

Pokud soud žalobu shledá odůvodněnou, bude hrozit, že věřiteli obce dojde trpělivost a majetek Pramenů půjde do dražby.

Společnost Mattoni 1873 tvrdí, že jí jde především o zajištění férového a objektivního řešení přímého odkupu nemovitostí z majetku obce. „Domníváme se, že hodnocení nabídek proběhlo neférovým a neobjektivním způsobem,“ uvedla Andrea Brožová, mluvčí společnosti. „Jsme přesvědčeni, že naše nabídka je pro obec Prameny výhodnější. Jediné, o co usiluje společnost Mattoni 1873 je korektní nabídková soutěž při dodržování zákonných limitů a pravidel, bez zvýhodňování kteréhokoli zájemce,“ sdělila.

Prameny se podle starostky ale řídily příslušnými zákony. „V našem případě vedení obce celý proces konzultovalo s ministerstvem vnitra, exekutory a právníky. Společnost Mattoni 1873 podávala stížnosti na postup exekutora u exekutorské komory nebo na postup obce u ministerstva vnitra i na advokátku zastupující obec. Ani v jednom případu nebyl nadřízenými orgány shledán rozpor se zákonný postupem v této věci,“ řekla Michala Málková. Upozornila, že nabídka obou zájemců byla řádně projednána a i jasně odůvodněna. "Vybrali jsme vyšší nabídku spojenou s dalšími benefity a exekutor s prodejem souhlasil," sdělila starostka. Podle jejích slov za dobu provádění kontrol na podnět neúspěšného zájemce narostl dluh obce o téměř půl milionu korun.

"Soudní přezkum platnosti kupní smlouvy může naopak obci poskytnout jistotu, že postupovala správně, nebo nezávisle prokázat, že správně nepostupovala, což jí před budoucími obtížemi naopak ochrání," sdělila mluvčí Mattoni 1873. "V této souvislosti bychom rádi uvedli, že tím, kdo drží veškeré historické pohledávky vůči obci a požaduje po ní finanční prostředky, je právě druhý zájemce o koupi pozemků. Právě existence exekucí vedených tímto subjektem, je hlavní příčinou nepříznivé situace obce Prameny," dodala Andrea Brožová.

Trpělivost ale dochází také občanům obce, což mnohokrát ukázali i na jednání zastupitelstva nebo podpisem petice. Spolek přátel obce Prameny se dokonce rozhodl zaslat otevřený dopis řediteli společnosti Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. "Žádáme vás, aby společnost Mattoni 1873 přehodnotila a ustoupila od jednání, které se negativně podepisuje na prohlubování finanční krize naší obce. Ze své pozice, zastavte všechny podněty společnosti Mattoni 1873 a.s. proti naší obci Prameny. Tímto vaším vstřícným konáním pomůžete hlavě občanům naší obce. Námi zvolení zastupitelé se budou moci konečně věnovat činnosti, kterou od nich vyžaduje drtivá většina obyvatel obce - řešení problematiky co nejšetrnějším a bezkonfliktním způsobem pro obec, která se nutně potřebuje odrazit ode dna a nastartovat nový život pro další generaci," píše se v dopise.