„Krajský úřad obdržel 25 žádostí o přezkum, z toho jedna se postupovala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V tomto případě se jednalo o přezkum didaktického testu, kde je k přezkumu oprávněno příslušné ministerstvo," řekla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.
Číslo odvolání je podobné jako loni, to se odvolalo 28 žáků, dvě odvolání z toho byla postoupena MŠMT.
Nejvíce žádostí o přezkum výsledků maturitních zkoušek se týkalo cizího jazyka, a to hned 18 žádostí. „Jedenáct žádostí se týkalo německého jazyka a dalších sedm anglického," upřesnila Jana Pavlíková.
Dalších šest odvolání má na svědomí naše mateřština. „Zde se pět žádostí o přezkum týká písemné práce z českého jazyka a jedna ústní zkoušky," dodala Pavlíková. Poslední žádost byla předána k přezkoumání MŠMT.
Podle předběžných čísel, která budou až příští týden definitivní, se odvolání některým povedlo. První se týkala 16 přezkoušení, zvládli ho jen tři studenti. V jejich případě tak došlo ke změně výsledku z neuspěl na uspěl.