Medu získali včelaři málo a nyní řeší další kalamitu. Přemnožil se včelí parazit, kleštík včelí, a společně s dalšími nemocemi stojí za nebývale vysokými úhyny včelstev. Zastaralý systém léčení nefunguje.

Zatímco před rokem jste mohli koupit kilovou sklenici medu od včelaře zhruba za 100 korun, letos se ceny běžně pohybují kolem 130 až 150 korun. A někde ani za tuto cenu med nekoupíte. „V letošním roce museli včelaři na mnoha místech včely v létě krmit, namísto aby vytáčeli med," říká Bronislav Gruna, profesionální včelař. „Medu bylo málo a mnohým již zbývá jen několik sklenic pro vlastní rodinu," dodává. Další pohromu pro včely i včelaře přinesli paraziti a nemoci. Již nyní hlásí včelaři z mnoha oblastí České republiky úhyny v řádech desítek procent. „Včely nehynou na samotné napadení kleštíkem včelím (varroózou), ale většinou na doprovodné a stále nebezpečnější virózy," vysvětluje Leopold Matela, včelař a místopředseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů.

Úhyny přímo souvisí s malou úrodou medu v letošním roce. Nedostatek snůšky způsobil podvýživu a nižší odolnost včelstev. Navíc podmínky pro život včel se v intenzivně obdělávané krajině zhoršují v důsledku používání záludných pesticidů.

„Je mnoho vědeckých prací, které poukazují na škodlivost těchto látek pro nejmladší včelí stadia, pro včelí plod. Dospělé včely často nemají na výběr a krmí své mladší sestry pylem nasbíraným na chemicky ošetřených polích. Rodí se včely s oslabenou imunitou a méně odolné vůči nemocem. Český výzkum včelích nemocí je ve srovnání se zahraničím velmi opožděn. Včelaři v zahraničí mají navíc na výběr z více možností, čím a jak svá včelstva léčit," dodává Matela. Odborné vzdělávání a praktické kurzy tvoří zásadní prvek v boji s parazitem kleštíkem včelím (Varroa destructor). Využívání přírodě blízkých léčiv, promyšlené ošetřování včelstev a chov místně přizpůsobených včelstev jsou cestou z bludného kruhu úhynů a nadužívání jedovatých chemikálií. Zodpovědnost samotných včelařů je však základem pokroku ve zvládnutí tohoto problému.

Pracovní společnost nástavkových včelařů pořádá nejen specializované kurzy pro včelaře na téma Nemoci včel, ale i odbornou konferenci. Již sedmý ročník se uskutečnil 4. ledna 2015 v Brně. „Nic podobného v České republice neexistuje, konference přináší novinky nejen z domova, ale i ze zahraničí. Otevřená debata na akademické půdě opravdu prezentuje to, co se ve světě děje, a zároveň umožňuje sdílet praktické zkušenosti našich včelařů. Podobné informace nelze v současnosti nikde jinde získat," říká Pavel Holub, jeden z pravidelných účastníků konference.

Hana Beranová