"Zejména v posledním období se spolupráce obou měst, vzdálených od sebe asi 6 kilometrů, prohlubuje. I díky tomu bylo v prosinci 2015 po dlouhých letech příprav obnoveno železniční spojení obou měst, což je zatím považováno za největší úspěch nového partnerství," sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Rok předtím spatřil světlo světa dokument nazvaný Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš Selb, zaměřený mimo jiné na možnosti společných projektů v kultuře, sportu, turismu a mnohém dalším.

Memorandem chtějí města Aš a Selb ještě více prohloubit spolupráci na společných cílech, které si předsevzala. „Chceme se věnovat například oblasti školství. V tomto ohledu bychom rádi zřídili ve městě Aš střední učňovskou školu, ve které by se budoucí odborníci vzdělávali jak v češtině, tak i v němčině," sdělil starosta města Aše Dalibor Blažek s tím, že potíže jsou způsobené legislativními překážkami.

Dalším krokem, kterému se chtějí obě partnerská města věnovat, je zdravotní péče na území Německa.

„O to se snažíme již několik let a budeme v tom nadále pokračovat. Hlavním cílem je, aby se čeští pacienti mohli nechat vyšetřit v selbské nemocnici, protože je vzdálená od města Aše přibližně 7 kilometrů. Naproti tomu do Chebu to je 25 kilometrů. Ale bohužel nám v tom opět brání legislativní problémy."