Střední oprava komunikací obnáší výměnu povrchů chodníků nebo vozovky a vyrovnání nebo výměnu obrubníků. Nejde tedy o celkovou opravu s výměnou inženýrských sítí a konstrukčních vrstev.

"Jedná se o opravu části Okružní ulice, kde vyměníme žulové kostky za asfalt na nejhorším úseku mezi ulicemi Slovanská a Březová. Potom se jedná o ulici U nádraží. Tam se vymění asfaltový povrch mezi křižovatkou s ulicí Nádražní a Skandinávská. Poměrně dlouhý úsekem bude propojka mezi Dolními Paseky a Vernéřovem. V této komunikaci se vymění asfalt a upraví se krajnice vozovky. Čtvrtou částí je ulice Selbská, kde se opraví napojení Selbské ulice na obchvat až po odbočku k prodejně Lidl," popsal jednotlivé opravy mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Dlažební kostky, například v Okružní ulici pocházejí ještě z doby, kdy město nechal vydláždit pražský podnikatel a donátor Gustav Geipel. Podle Milana Vrbaty jsou v dobrém stavu a pravděpodobně poslouží k dalším opravám. "V minulosti jsme občas obdrželi žádost o odkup tohoto materiálu. Myslím si, že až na jeden nebo dva případy, kdy jsme darovali nebo prodali část toho materiálu okolním obcím, jako byl Hazlov a Podhradí, se to soukromníkům neprodává a používá se to na opravy dalších komunikací, chodníků, autobusových zálivů nebo parkovišť," dodal Milan Vrbata.

Město výběrová řízení uzavře 8. července. Vítězné firmy by práce měly zahájit začátkem srpna. Opravy se neobejdou bez dopravních omezení.