Město Aš na posledním letošním zasedání odsouhlasilo několik investičních akcí v roce 2016. Můžete vyjmenovat ty největší?

Na programu letošního posledního zasedání zastupitelů bylo více než 30 bodů. Nejdůležitějším tématem zasedání bylo projednání rozpočtu města Aše na rok 2016. Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet s příjmy ve výši 191,27 milionu korun a výdaji ve výši 238,636 milionu korun. Schodek ve výši 47,36 milionu korun je kryt prostředky z minulých let. V seznamu investičních akcí na rok 2016 je zařazena mimo jiné rekonstrukce komunikace v ulici Gustava Geipela (rozpočtováno 15 milionů korun), oprava přelivné hrany rybníku ve Vernéřově (6,75 milionu korun) a posunutí linie porostu v parku Březová (2,24 milionu korun). Rozpočet je koncipován tak, že ve větším objemu než v posledních letech bude v roce 2016 investováno do oprav komunikací.