Cílem projektu je vybudování inovační infrastruktury, která pomůže nastartovat lokální ekonomiku a podpoří mikropodnikání, výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou. Do regionu by měl přilákat odborníky a zapojit je do tvorby hodnotového řetězce místních firem. Projekt cílí také na obyvatele regionu, a to prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň se bude snažit zlepšit kvalitu života obyvatel v regionu, chce přilákat vzdělané a aktivní občany, změnit vnímání území Ašska a zamezit odchodu stávajících obyvatel.

„Jedná se o jeden ze strategických projektů v Karlovarském kraji, který by měl vést k rozvoji lokální ekonomiky Ašského výběžku. Podání žádosti do výzvy je zásadním krokem, avšak nejdůležitější bude vyjádření a hodnocení Státního fondu životního prostředí, který rozhodne, zda projekt splňuje požadavky strategického projektu a o finální výši finanční podpory. Termín pro přihlášení všech strategických projektů je do 31. 12. 2023,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

Hrad Loket nabízí krásné výhledy na město, do okolní přírody a také na řeku Ohři.
Křišťálový špendlík putoval do Karlovarského kraje na hrad Loket

Vl:Aštovka má stanoveny aktivity, které by měly vést k naplnění cílů. Mezi ně patří modernizace budovy Vl:Aštovky, vybudování coworkingového centra a pořízení zařízení a vybavení pro potřeby projektu. Další samostatnou aktivitou je vytvoření interaktivního portálu s veškerými informacemi o projektu. Obsahovat bude databázi expertů, ploch k pronájmu a informace o vzdělávacích aktivitách. Cílem podpory OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a jednotlivými kraji.