Dotaci na zastřešení malé ledové plochy, na revitalizaci vnitrobloku a úpravu sídliště chce ještě získat město Cheb z dobíhajícího Regionálního operačního programu Severozápad.

„Jedná se o zastřešení malé ledové plochy zimního stadionu, revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Obrněné brigády a 26. dubna a revitalizaci veřejného prostranství v ulici Přátelství na sídlišti Skalka, kde bude mimo jiné vybudováno nové parkoviště. Celkově jde o projekty za více než 33 milionů korun," uvedl blíž k plánovaným akcím chebský starosta Pavel Vanoušek.

Projekt zastřešení malé ledové plochy na zimním stadionu se o dotaci uchází již podruhé. Městu se ji před časem již získat podařilo, ale kvůli příliš vysokým cenovým nabídkám nebyl vybrán dodavatel, a dotace tak musela být odmítnuta.

„Nejednalo by se o kompletní, ale pouze částečné zastřešení, kdy by střešní konstrukce chránila malou ledovou plochu před sněhem, deštěm či slunečním svitem. Kluziště by díky tomu mohlo být využíváno i ve dnech, kdy nejsou příznivé klimatické podmínky. V případě přidělení dotace by zastřešení mělo být hotovo do konce srpna příštího roku," řekl k záměru místostarosta Tomáš Linda.

Podobným případem je i revitalizace vnitrobloku za budovou radnice v ulici 26. dubna. I na tuto akci již byla městu dotace přidělena, ale z časových důvodů, kdy by se během krátké doby nepodařilo proinvestovat část prostředků, musela být odmítnuta.

„Vnitroblok se nachází v městské památkové rezervaci, takže tam v rámci stavby musí proběhnout archeologický průzkum. To byl jeden z důvodů, proč by se nám část prostředků nepodařilo ve stanoveném termínu proinvestovat," vysvětlil Tomáš Linda. „Stavba je již zahájena, takže v případě přidělení dotace by už s termíny neměl být žádný problém. V rámci revitalizace dojde ve vnitrobloku například k výstavbě nových parkovacích ploch, rekonstrukci příjezdové komunikace, vybudování nové dešťové kanalizace nebo veřejného osvětlení. Vše má být hotovo do konce letošního roku."

Třetím projektem je revitalizace veřejného prostranství v ulici Přátelství na Skalce. Vybudována tady bude téměř stovka parkovacích míst.

„Právě v této lokalitě se třemi věžovými domy je situace s parkováním nejhorší z celého sídliště," poznamenal místostarosta. „Součástí stavby bude i vybudování potřebné retenční nádrže, která bude regulovat odtok dešťových vod do kanalizace, přeložka veřejného osvětlení nebo sadové úpravy v okolí parkovacích ploch. Se zahájením se počítá v říjnu letošního roku a s dokončením příští rok v srpnu."