Město Cheb chce bojovat s korupcí. Jakým způsobem?

Cheb se zapojil do iniciativy Města - obce - bezkorupce. Jejím základním nástrojem je on-line Mapa protikorupčních opatření ČR (mapa.bezkorupce.cz), kde by se veřejnost měla snadno informovat o konkrétních protikorupčních krocích, které jednotlivé radnice realizují či co pro toto volební období plánují.

Výzva k zapojení do celostátní iniciativy šla ze sdružení Oživení na adresu starostů minulý měsíc, nyní by se tedy měla mapa postupně zaplňovat. Představitelům měst nabídne porovnání, jakým způsobem se s problémem korupce vyrovnávají jejich kolegové jinde, a občanům také umožní vyjadřovat se k jednotlivým krokům radnice formou komentářů. Mapa se tak podle představ iniciátorů může stát jedinečným informačním kanálem mezi radnicemi a aktivními občany, díky kterému mohou vedení měst svým voličům dokázat, že boj proti korupci myslí vážně, a zároveň od nich získávat cennou zpětnou vazbu ve formě komentářů. (sim) Více na webu Chebského deníku.