O vybudování nového sběrného dvora uvažuje město Cheb. Nacházel by se v areálu bývalé vodárny v Americké ulici. Společně s jeho spouštěním by měla začít také osvětová kampaň, která by občanům víc přiblížila, jak s odpady zacházet.

Příští rok

„V současné době pro nás provozuje sběrný dvůr soukromý subjekt, odpad je také možné vozit na skládku v Chocovicích,“ uvedl chebský místostarosta Tomáš Linda. „V průběhu příštího roku bychom ve městě chtěli vybudovat vzorový sběrný dvůr, který by byl umístěný v areálu bývalé vodárny v Americké ulici.“ Fungovat by mohl začít v první polovině příštího roku.

Nezapomenou na osvětu

Místostarosta vysvětlil, že chtějí využívání dvora podpořit také osvětovou kampaní. „Chceme informovat naše občany o tom, jak s odpady nakládat, jakým způsobem se dají likvidovat. Mnohdy totiž ani nevědí, že sběrný dvůr přijme odpad bezplatně,“ popisoval. Eliminovat by se tak měly také černé skládky. Mimo to by byl v areálu prostor pro učebnu pro žáky, kteří by do sběrného dvora mohli chodit na exkurzi. „Věříme, že i děti mohou pak svým rodičům leccos z této problematiky vysvětlit.“

Nemusí jít o poslední dvůr

Pokud se v prvním pololetí spustí provoz sběrného dvora, v druhé polovině by se mělo jeho využití analyzovat. „Pak se rozhodne o další strategii, popřípadě o umístění dalšího sběrného dvora. Pravidlem totiž bývá, že na každých 10 tisíc obyvatel připadá jeden sběrný dvůr,“ podotýkal Linda.

Musí být blízko

A na jakou částku by mělo jeho pořízení městskou kasu vyjít?

„Areál s nemovitostí, který bude město kupovat od společnosti Chevak, přijde na 4, 2 milionu korun, dohromady i s úpravami by se neměla částka vyšplhat před šest milionů korun,“ dodal.

Sběrný dvůr není skládka

Starosta Chebu Pavel Vanoušek ještě podotkl, že sběrný dvůr není skládka.

„Nejde o aktivitu, která by zatěžovala své okolí nadměrným prachem či hlukem,“ popisoval. „Lokalita, kterou jsme vybrali, je vhodná. V sousedním Německu vidíme, že musejí být sběrné dvory v místech, kde lidé bydlí, jinak tam odpad nikdo nebude vozit,“ sdělil s tím, že i přes to budou provedena všechna opatření, aby nebyli obyvatelé aktivitou rušení.