Pozastavení činnosti a neproplacení až 2,5 miliardy korun. Problémy Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) zneklidňují vedení řady měst v Karlovarském kraji. Starostové doufají, že bude činnost programu co nejrychleji obnovena a rychle se stabilizuje.

Jak uvedl například Pavel Vanoušek, starosta Chebu, potíže v 'ROPu' jsou pro finance města obrovským rizikem.

„Na jednu stranu jsou dotace velmi vítané pro rozvoj infrastruktury, na druhé straně ale to, že by město neobdrželo dotaci, se kterou počítá, by mohlo vážně ohrozit finance města. Proto velmi stojíme o to, aby financování v rámci ROP Severozápad bylo co nejdříve obnoveno," sdělil starosta.

Cheb má ve hře 169 milionů korun. Už loni byl dokončený projekt 'Revitalizace komunikací včetně stezek pro pěší a turisty', který vyšel na 19 milionů korun.

„Město má podepsanou smlouvu na poskytnutí dotace na revitalizaci levého břehu Ohře ve výši 148 milionů korun. Tato dotace by měla být městu poskytnuta až po dokončení akce, pravděpodobně v srpnu 2013," podotkl Vanoušek s tím, že zatím město akci financuje z vlastních zdrojů a úvěru.

Podle starosty Pavla Vanouška nejde o poslední projekty, které by mohly být z ROP SZ financované. I když žadatelem nebylo město, vítal by dotaci třeba na rekonstrukci chrámu sv. Mikuláše a rekonstrukci špejcharu na fotogalerii. To jsou projekty, které již o dotaci neúspěšně žádaly.

„Město by i nadále chtělo využívat prostředků z 'ROPu' na realizaci připravených akcí, a to cyklostezek, a pokud by to bylo možné, i na rozvoj městské infrastruktury," nastínil starosta. „Velmi vítaná by byla též dotace, která by pomohla při rekonstrukci významných památek ve městě, jako jsou hrad, františkánský kostel, i na revitalizaci dominikánského kláštera," dodal Pavel Vanoušek.