Město Cheb má stále kam růst a s jeho rozvojem se počítá. Bytová zástavba by se měla rozšiřovat v kruzích, průmysl by měl zůstat koncentrovaný okolo rychlostní silnice. V současné době se řeší především tři lokality Špitálský a Zlatý vrch, letiště a pozemky za hřbitovem.

„Územní plán města definuje přibližně 30 rozvojových ploch," uvedl chebský starosta Petr Navrátil. Jejich další využití je však podmíněno územní studií. Ta určí řadu základních věcí, například kudy povede komunikace, kanalizace, voda a podobně," vysvětlil.

Jako první by měly na řadu přijít tři lokality. Jde o Zlatý a Špitálský vrch, zejména areál kasáren a louku nad přehradou Skalka. Pozemky patří městu a prostor je určený pro bydlení.

„Druhým místem je louka za hřbitovem," sdělil starosta a doplnil, že zde vlastní město jen část pozemků, ostatní jsou v majetku soukromníků. Tato lokalita by mohla sloužit i pro výrobu.

„Město Cheb má záměr zlepšovat také letiště. Nepočítá se však se změnou, i nadále bude sloužit jen pro leteckou dopravu," doplnil. Také tamní pozemky patří převážně Chebu, výjimku tvoří přistávací dráha. Ta zatím patří Ministerstvu dopravy, se kterým už ale představitelé Chebu jednají o převodu do majetku města.

Do budoucna se počítá i s dalšími územními studiemi.

„Co se týká bytové zástavby, město by se mělo i nadále kruhově rozšiřovat. Průmyslové zóny dnes vznikají na dohled od dálnice, což je jev spojený s navýšením dopravy," dodal starosta s tím, že kdysi vznikal především v rovině u vodních toků.

První tři územní studie vyjdou město Cheb na 700 tisíc korun.