S výzvou přišel chebský městský úřad už před několika měsíci, ale poprvé se nepodařilo dotaci získat. Nyní to vypadá nadějně. „Město již podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 700 kusů kompostérů. Občanům by pak byly distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce," popsal Martin Dvořák z oddělení místního hospodářství chebské radnice. Domácnosti by dostaly kompostéry zapůjčené na pět let a pak by bezplatně přešly do jejich vlastnictví.

V současné době chebský úřad eviduje přibližně 650 žádostí. „Určitá rezerva tam je, takže případní další zájemci mají ještě šanci. Hlásit se mohou na e-mailové adrese dvorak@cheb.cz, případně písemně na adrese Městský úřad Cheb, odbor správy majetku, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb či telefonicky na čísle 354 440 178. V případě písemného nebo e-mailového kontaktu je třeba uvést jméno a příjmení a celou adresu," dodal.