Obyvatelé Aše se obracejí na tamní radnici s připomínkami k bezpečnosti horní části frekventované Dlouhé ulice, která je bez chodníku. Vedení města chce situaci řešit, avšak potýká se s nesouhlasem dopravního inspektorátu.

„Naši občané se na nás neustále obrací s tím, že po této silnici v místech, kde není žádný chodník, jezdí v obou směrech poměrně rychle motorová vozidla," informoval ašský starosta Dalibor Blažek. „K vycházkám využívá silnici mnoho lidí, kteří chodí na procházky na hřbitov, nebo také maminky s kočárky."

Město tedy přišlo s návrhem, že komunikaci zjednosměrní a vodorovným značením vyznačí prostor pro chodce. K tomu však muselo zažádat o souhlas Dopravní inspektorát Policie České republiky. Ten úpravu nakonec zamítl. „Je to kvůli tomu, že by se do úprav musela investičně zakomponovat úprava šířky celé komunikace a věci s tím spojené. Musíme tedy najít jiné řešení," vysvětlil Dalibor Blažek.

V současné době má město připravených mnoho jiných rekonstrukcí ulic. Proto si v tuto chvíli díky velkému množství financí nemůže dovolit rekonstruovat Dlouhou ulici.

Starosta Blažek také nastínil, že by vedení města úplně stačilo, kdyby mu inspektorát navrhl nějaké své řešení.