Náročná úprava je rozdělená do několika etap. Jako první se má začít pracovat v ulicích Kosmonautů a V Zahradách.

Spáleniště je nejstarší chebské sídliště, ale v posledních letech se do něj příliš neinvestovalo. Nová koalice se v programovém prohlášení zavázala, že po etapách provede revitalizaci sídliště. Ta by měla začít už na jaře a zahrnovat bude jak úpravy zanedbaných veřejných prostranství, tak rekonstrukce komunikací, díky kterým se zlepší průjezdnost a především zvýší počet parkovacích míst.

„Těch je v současné době na sídlišti se 745 bytovými jednotkami pouze 258,“ uvedl mluvčí chebského městského úřadu Tomáš Ivanič. V první fázi se přitom počítá s revitalizací vnitrobloku mezi panelovými domy v ulicích 17. listopadu a Kosmonautů a celkovou rekonstrukcí ulic V Zahradách a Kosmonautů.

Jaké by to byly Vánoce bez stromečku. V novém domově si ho Anna Heřmánková, Klaudie a Ladislav pěkně ozdobili.
První Vánoce ve vesničce

V rámci úprav ulic se počítá s rekonstrukcí vozovky, vybudováním nových parkovacích míst, chodníků i veřejného osvětlení. Stávající vodorovné parkování bude nahrazeno šikmým. V ulicích V Zahradách a Kosmonautů by po rekonstrukci mělo být 115 parkovacích míst místo stávajících 88. Rekonstrukce vnitrobloku má zahrnovat mimo jiné vybudování nových cest a vydlážděné centrální plochy nebo instalaci nového mobiliáře.

Město by mělo v příštím roce hospodařit s finančními prostředky v celkovém objemu přes jednu miliardu korun. Saldo příjmů a výdajů má činit téměř 300 milionů korun.

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán zapojením přebytku letošního rozpočtu a rezerv z minulých let a překlenovacím úvěrem ve výši předpokládaných dotací. Už nyní máme na příští rok potvrzeny dotace v celkové výši asi 70 milionů korun,“ vysvětlil Miroslav Plevný, místostarosta Chebu.