„Mezi prvními se rekonstrukce příjezdové cesty dočkají obyvatelé domu v Růžovém údolí," informoval starosta Hranic Miroslav Picka. „Zbytek v současné době zatím teprve vyhodnocujeme. Máme totiž vytipovaných několik cest i chodníků po celém městě, ale musíme ještě určit, u kterých z nich jsou rekonstrukce nejvíc zapotřebí."

Podle tohoto zjištěného stavu pak město vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele a podle nabídek se rozhodne, kolik peněz do jednotlivých investičních akcí nakonec vloží.

Hranice provádí opravy cest a chodníků průběžně každý rok počínaje jarem. Podle Miroslava Picky nelze v tuto chvíli jednoznačně říct, jak moc vysoké budou náklady na opravy, protože na ně má vždycky město ve svém finančním rozpočtu vyčleněnou určitou částku kolem 10 milionů korun. Právě i podle té se musí tamní radní řídit při svém rozhodování, jaké chodníky a cesty budou opravovat.

Hraničtí občané jsou za tyto opravy velice rádi. „Moc se mi líbí, že to tu město takhle udržuje a chce, aby to v Hranicích všechno pěkně vypadalo," řekla jedna z tamních obyvatelů Iveta. „Osobně si myslím, že některé zdejší cesty a chodníky už potřebují opravit jako sůl kvůli strašnému stavu. Je dobře, že těmto věcem radnice věnuje pozornost."

(wun)