Město Cheb plánuje přeorganizování některých autobusových linek Městské hromadné dopravy. Můžete přiblížit, o co se jedná?

Od 1. července letošního roku dojde k reorganizaci autobusových linek chebské městské hromadné dopravy. Hlavním důvodem je klesající počet přepravovaných osob a oproti tomu rok od roku se zvyšující částka, kterou musí město provoz MHD dotovat. Redukce se má dotknout spojů, které jsou jen minimálně využívány. Jednat by se mělo například o autobusy jezdící před pátou hodinou ranní. Město rovněž uvažuje o snížení věkové hranice, která se týká zvýhodněného jízdného pro seniory. Ta by se mohla posunout z dnešních 75 na 65 let. Na 10. května připravuje město veřejné projednání připravované reorganizace městské hromadné dopravy v obřadní síni radnice. Občané tak budou mít možnost se k plánovaným úpravám vyjádřit.