"Prioritou je za mě především zvýšení pocitu bezpečí občanů, což znamená transparentní přítomnost hlídek v ulicích města," uvedl Ladislav Martínek po svém jmenování. Kromě veřejného pořádku hodlá věnovat pozornost i problematice parkování, která je v lázeňském městě plném hostů rovněž významná.

Jedním z prvních kroků, které Martínek plánuje, je sjednocení služeben městské policie. "Rád bych sjednotil služebny, kdy se zbytečně tříští pracovní síla na dvě současná pracoviště. Jde o úsporu pracovní síly, zefektivnění pracovní činnosti, v neposlední řadě dojde ke kvalitnímu zázemí pro strážníky a úsporu nemalých finančních prostředků," sdělil nový ředitel.

Dalším cílem je stabilizace a naplnění početního stavu městské policie, se zaměřením na zapojení ostatních zaměstnanců do sledování kamerového systému, který Martínek považuje za klíčový pro zajištění bezpečnosti a prevence ve městě.

Kromě toho se nový ředitel chce zaměřit na odstraňování vraků a shánění finančních prostředků, včetně dotačních, na vylepšení kamerového systému. Martínek plánuje pokračovat v úspěšné spolupráci s ostatními městskými policiemi v kraji, kterou považuje za ojedinělou v rámci celé České republiky. (sof)