Pracovat se zde začalo na jaře letošního roku a celkové náklady dosáhnou necelých jedenácti milionů korun. Stavební práce mají ustat v říjnu. Během obnovy parku došlo k jeho prosvětlení, úpravě cest, ale také k výměně mobiliáře. Park do současnosti příliš k posezení nevybízel. Během úprav parku došlo k vykácení několika stromů, ty však město Cheb nahradilo novými dřevinami.