Pravidelně v Chebu měří počasí už od roku 1954, nová meteorologická stanice je tam od roku 2000. Krom teploty, tlaku, srážek nebo slunečního svitu zjišťují i údaje pomocí speciálních přístrojů, o kterých veřejnost mnohdy nemá ani potuchy. Jedním takovým je windprofiler. „Funguje na principu vyslaného a odraženého paprsku. Přístroj vyšle paprsek, ten se odrazí od různých vzduchových vrstev, vrátí se pozměněný zpátky a program pak umí vyhodnotit směr a sílu větru v různých vrstvách nad zemí,“ říká meteorolog pozorovatel Petr Pazdera, který se profesi věnuje už od svých 21 let. „Tento přístroj,“ ukazuje na jakousi hranatou obrovskou vanu na nohách. „Nepotřebuje zde obsluhu, ta je až v Temelíně v jižních Čechách, kam veškeré naměřené údaje putují, a pak dále do Ameriky, kde tento systém vymysleli,“ dodává meteorolog s tím, že přístroje windprofiler jsou v republice čtyři.

Chebští meteorologové umí také měřit kolik radioaktivního jódu je obsaženo v prachových částicích a jak moc je znečištěný vzduch, který dýcháme. Dovnitř do tohoto přístroje je nasáván vzduch, který prudí přes filtr. „Ten je látkový a také uhlíkový. Filtry se musí po dané době vyndat a posíláme je do Ostravy na vyhodnocení. Zváží se čistý filtr na začátku měření a pak na konci. Z rozdílu hmotností se zjistí množství aerosolů. Někdy se stává, že je filtr úplně černý, podle toho, kolik je například prachu ve vzduchu,“ dále popisuje měření.

Dobové pohlednice Chebu.
Cheb, jak ho neznáte aneb proměny času města Eger, podívejte se

V Chebu mají také takzvaný váhový srážkoměr. „Zde je úplně jedno, jaké srážky do přístroje napadají, zda déšť, kroupy nebo sníh. Přístroj srážky zváží a převede je na milimetry, tedy kolik milimetrů srážek napadalo za daný čas.“ Indikátor počasí zase umí pomocí paprsků zjistit, zda právě sněží, prší nebo padají kroupy. Každá částečka sněhu, vody či krup jinak rozptyluje světlo a přístroj to pozná. „A pozná také dohlednost až do vzdálenosti třiceti kilometrů,“ dodává meteorolog. Výparoměr zase slouží k měření výparu vody za 24 hodin v letním období. Údaje využívají zemědělci. V řadě měřících přístrojů chebské stanice je také bílý válec vysoký podobně jako člověk. Ukrývá v sobě laserový měřič výšky oblačnosti nad terénem.

Podívejte se z chebské meteorologické stanice pomocí webkamery Českého hydrometeorologického ústavu ZDE>>>

Na stanici v Chebu se střídají ve službách tři meteorologové, slouží od rána do pozdního večera a v noci přebírá službu automatický systém. Ten ale například neumí určit typ mraků, jakými jsou třeba cumulus, jinak řečeno kupa, cirrus, tedy řasa nebo stratus - sloha. Jedním z trojice lidí, kteří měří v Chebu počasí je zmiňovaný Petr Pazdera. V sobotu provázel návštěvníky meteorologické stanice. Za svojí dlouholetou praxi pozoruje i důsledky změn klimatu. „Nejvíce ze změn počasí je znát, že není v zimě sníh. V Mariánských Lázních bývalo dříve spousty sněhu každý rok, poslední dobou není skoro žádný. Je vidět, že se otepluje, ale nevím, zda za to mohou převážně lidé. Nějaký vliv tu asi je, ale počasí od nepaměti kolísá a střídá se v sinusoidách, jsou teplá období a doby ledové a ve dlouhých sinusoidách jsou ještě menší…“

Den otevřených dveří v meteorologické stanici v Chebu využila i skupina fotografů z klubu Pohoda z Mariánských Lázní.

Co to je windprofiler. Přístroj využívající radiových vln k určení vertikálního profilu větru. Jde o automatický bezobslužný přístroj, pracující na stejném principu jako dopplerovský meteorologický radar. Windprofiler vysílá Z návštěvy meteorologické stanice v Chebu.Windprofiler v Chebu.Zdroj: Deník/Antonín Hříbalkrátké intenzivní impulzy elektromagnetického záření postupně v nejméně třech úzkých směrovaných svazcích, které mezi sebou svírají známý úhel. Impulzy se rozptylují na nehomogenitách indexu lomu elektromagnetického vlnění, vyvolávaných atmosférickou turbulencí. Část zpětně rozptýleného výkonu je zachycena anténou a zpracována citlivým přijímačem. Z časového rozdílu mezi vysláním a návratem impulzu se určuje výška rozptylujícího objemu atmosféry, který je unášen větrem. Z frekvenčního posunu mezi vyslaným a přijatým zářením se stanoví rychlost pohybu vzduchu ve směru šíření vlnového impulzu. Z rychlostí pohybu vzduchu, zjištěných na jednotlivých svazcích, se stanoví horizontální a vertikální složky rychlosti větru, případně další charakteristiky turbulentního proudění. Windprofiler je tak schopen určit rychlost větru i vertikální rychlost od výšky 100–200 m do několika kilometrů. Dále může měřit i vertikální profil teploty vzduchu, pokud je doplněn o akustickou komponentu, s níž tvoří systém RASS. Elektronický meteorologický slovník (eMS) Dostupné z: http://slovnik.cmes.cz