Spíš jako hodina hudební výchovy než jako hodina čtení vypadá vyučování ve Skalné. Žáci první třídy se zde učí vnímat text pomocí metody Sfumato, tedy splývavého čtení. Základní škola Skalná je jediná v Karlovarském kraji, která touto metodou vyučuje, a jedna z mála v celé České republice.

„Už přesně nevím, jak se ke mně nabídka na tuto metodu dostala, nicméně mě velmi zaujala,“ vysvětlil ředitel školy Stanislav Hercig. Autorka, PaedDr. Mária Navrátilová, svou metodu propracovávala asi deset let.

Je zároveň učitelkou hudby a všimla si, že koktaví žáci při zpěvu nemají problém s výslovností. Na tomto principu Sfumato vzniklo. Děti jednotlivé hlásky melodicky protahují a učí se je plynule spojovat s následujícími hláskami. Neučí se tedy slabikovat a pak znovu číst celé slovo. Pomocí splývavého čtení to jde najednou.

„Děti vnímají text komplexně, jeho smysl a obsah a nečtou jen mechanicky,“ uvedl ředitel.

Bez problémů přečtou cizí text

Za čtyři roky, po které se metodou Sfumato ve Skalné vyučuje, se v první třídě neobjevil problém s dyslexií u žáků. „V každé třídě se v minulosti někdo takový vyskytoval a teď kolegyně žádné problémy nepostřehly. Ne, že by tam nikdo takový nebyl, ale metoda působí zároveň kompenzačně vůči těmto specifickým poruchám učení,“ doplnil ředitel.

„Já osobně už bych jinou metodou učit nechtěla,“ pochvalovala si vyučující Růžena Štěříková a demonstrovala, jak žáci bez problémů přečtou i cizí text a zároveň vědí, o čem čtou. Jedné z hodin čtení se zúčastnily i odbornice ze speciálně pedagogického centra z Prahy, které byly maximálně nadšené.

„Už jsem si četla sama doma ve slabikáři další stránku,“ potvrdila slova o tom, že děti textu rozumí, Nikola Gracias.