Na Chebsku žijí asi dvě stovky bezdomovců. To vyplynulo z červnového mapování bezdomovectví. To poukázalo i na vysokou fluktuaci lidí bez domova.

„Potvrdily se výstupy ze dvou předchozích mapování," řekl chebský místostarosta Pavel Hojda.

Z výsledků vyplývá, že v 85 procentech je osobou bez přístřeší muž ve věku 31 až 45 let. Nejmladší osobě bylo 22 let a té nejstarší 68 let. Mladí lidé se dostávají na ulici nejčastěji kvůli drogám. Bezdomovci nad 55 let jsou častěji alkoholici, kteří ztratili práci a poté bydlení nebo je dohnaly dluhy.

Mapování provádí pracovníci odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Cheb, Diecézní charity Plzeň a Kotce. Relativně vysoká fluktuace je podle nich způsobená tím, že bezdomovci často migrují mezi různými městy, část z nich si už našla domov, někteří jsou ve vězení nebo třeba zemřeli. Na otázku, zda potřebují s něčím pomoct, odpovědělo 46 procent dotazovaných, že ne. Necelá čtvrtina by přivítala pomoc s bydlením, osm procent pak s vyřízením sociálních dávek a šest procent by chtělo pomoct najít práci.