Už téměř tradičním se stal závod v terénním běhu nazvaný Zlatá míle, který se dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, koná v lesoparku na Zlatém vrchu v Chebu.

„První půlročník jsme díky úsilí učitelky Mirky Rousové a za podpory ředitelky Základní školy na Zlatém vrchu Věry Šinkové mohli sledovat v říjnu 1995, kdy se na startu 1660 metrů dlouhé trati v parku nad sídlištěm sešli pouze čtyři běžci,“ řekla jedna ze spolupořadatelek, učitelka Romana Chloupková. „Tento zdánlivý nezdar však nadšení mirky Rousové nezlomil a Zlatá míle se začala stále výrazněji zapivovat do povědomí chebských běžců. V roce 1998 už bylo nutné zapsat na startovní listinu kategorii Prckové pro zájemce ve věku od čtyř do šesti let.“

Zájem o Zlatou míli se ale projevil i v opačné části věkového spektra běžců. „Devátý půlročník v květnu 2000 už s sebou přinesl i závod dospělých a necelého půl roku poté se na startovní čáře sešel rekordní počet účastníků – 158 borců ve všech věkových kategoriích,“ pokračovala Romana Chloupková. „Rekordmany míle však překvapivě zůstávají mladiství sportovci. Od roku 2004 odolává v chlapecké kategorii pokusům o pokoření čas 4:59,2 a v dívčí 5:51,9.“